Przejdź do treści

Imieniny: Alicji, Alojzego, Rudolfa

Dziś jest: czwartek, 21 czerwca 2018r. Godzina: 12:12

Kontrola biletów

Kontrolę biletów w środkach komunikacji miejskiej przeprowadza: URZĄD MIEJSKI w Grudziądzu.

Pisemne
skargi i zażalenia od nałożonych opłat dodatkowych przyjmowane są w Urzędzie Miejskim, Wydział Transportu, pokój 324 (II piętro), ul. Ratuszowa 1, 86 - 300 Grudziądz, tel.: 056 45-10-254.


Przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu ręcznego środkami komunikacji miejskiej na terenie gminy - miasto Grudziądz

Załącznik do Uchwały Nr VIII/38/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 kwietnia 2011 r. - Rozdział 6 i 7.

Rozdział 6. Kontrola biletów.

§12

1. Uprawnione do kontroli biletów są osoby upoważnione przez przewoźnika, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu zawierającym informacje określone przepisami ustawy Prawo przewozowe.

2. Kontrola może być przeprowadzana przez co najmniej 2 kontrolerów w jednym pojeździe.

3. Kontrola ważności biletów jednorazowych (papierowych) i karnetów przeznaczonych do kasowania polega na sprawdzeniu wydruku z kasownika na okazanym przez pasażera bilecie w zakresie:

a) zgodności numeru autobusu oraz tramwaju,

b) aktualnej daty podróży,

c) w zależności od typu kasownika: godziny skasowania biletu z aktualnym czasem wyświetlanym na kasowniku biletów bądź numeru wykonywanego kursu,

d) nominału kontrolowanego biletu, który powinien być zgodny z obowiązującym cennikiem opłat.

4. W czasie korzystania ze środków komunikacji miejskiej pasażerowie zobowiązani są do posiadania i okazania w trakcie kontroli ważnego biletu lub telefonu komórkowego z wyświetloną na ekranie informacją o zakupionym bilecie o wartości  zgodnej z obowiązującym cennikiem opłat.

5. W przypadku przejazdu ulgowego lub bezpłatnego, pasażerowie zobowiązani są dodatkowo do posiadania i okazywania na wezwanie kontrolera dokumentu uprawniającego do takiego przejazdu.

6. Kontrola biletów okresowych (nie podlegających kasowaniu) polega na sprawdzeniu okresu ważności biletu, sprawdzeniu wpisanego numeru legitymacji na znaczku miesięcznym i porównaniu zgodności danych osobowych na dokumencie umożliwiającym stwierdzenie tożsamości.

7. Bilet jednorazowy, czasowy i karnet jest nieważny gdy:

a) jest zniszczony, uszkodzony, o zaniżonym nominale, był kasowany więcej niż jeden raz,

b) został skasowany po ogłoszeniu kontroli.

8. Bilet okresowy jest nieważny:

1) bez wpisanego numeru legitymacji;

2) w przypadku biletów wykupionych na 1/2 miesiąca, w sytuacji gdy pasażer korzysta z biletu wykupionego na drugą połowę miesiąca przed dniem 16 danego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku miesiąca lutego przed dniem 15 lutego.

9. Na każde żądanie pasażera kontroler zobowiązany jest do podania pasażerowi swojego numeru służbowego oraz poinformowania o miejscu i sposobie składania reklamacji.

10. Kontroler ma prawo żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego.

11. W razie nieokazania dokumentu, o którym mowa w ust. 10 kontroler ma prawo ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawa zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia tożsamości  pasażera.

12. W razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony kontroler ma prawo zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu.

13. Do czasu przybycia Policji lub innych organów porządkowych, pasażer obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez organizatora albo osobę przez niego upoważnioną.

Rozdział 7. Postępowanie reklamacyjne.

§13

1. Pasażerowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji w niżej wymienionych sytuacjach:

1) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu,

2) gdy pasażer kwestionuje zasadność wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej za brak biletu
lub dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego.

2. Reklamacje składa się w formie pisemnej do przewoźnika lub Prezydenta Grudziądza.

UCHWAŁA NR VIII/34/11 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej.

L.p.

Opłata dodatkowa z tytułu

Opłata do

7 dni

Opłata po

7 dniach

1

za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu

65,00

130,00

2

za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do  bezpłatnego albo ulgowego przejazdu

52,00

104,00

3

rzeczy lub zwierzęta, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty - bez odpowiedniego dokumentu przewozu

26,00

52,00

4

rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych - bez zachowania tych warunków;

26,00

52,00

Opłata dodatkowa z tytułu zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny wynosi 390,00 zł.

Data dodania 19.10.2010 Drukuj

Przeczytaj koniecznie więcej artykułów

Dzień otwarty Centrum Opieki nad Zwierzętami

Dzień otwarty Centrum Opieki nad Zwierzętami

Mieszkańców Grudziądza serdecznie zapraszamy na „Dzień otwarty Centrum Opieki nad Zwierzętami”, który zaplanowano w sobotę, 23 czerwca o godz. 9.30. więcej

Mapa interaktywna więcej danych na mapie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij