Przejdź do treści

Imieniny: Alicji, Alojzego, Rudolfa

Dziś jest: czwartek, 21 czerwca 2018r. Godzina: 20:15

Przeczytaj koniecznie więcej artykułów

Dzień otwarty Centrum Opieki nad Zwierzętami

Dzień otwarty Centrum Opieki nad Zwierzętami

Mieszkańców Grudziądza serdecznie zapraszamy na „Dzień otwarty Centrum Opieki nad Zwierzętami”, który zaplanowano w sobotę, 23 czerwca o godz. 9.30. więcej

Kalendarium historyczne więcej wydarzeń

Metryka miasta

11.04.1065

Metryka miasta

II Pokój Toruński

19.10.1466

II Pokój Toruński

Nr 10 - Droga Mazowiecka - działki przy węźle A1wróć do listy


Lokalizacja: ul. Droga Mazowiecka, w sąsiedztwie drogi krajowej nr 55 i zjazdu z węzła autostrady A1
Typ nieruchomości: Niezabudowane
Nr działki/działek,
Obręb geodezyjny:
23/14 (6.464 m2); 23/17 (8.371 m2); 23/15 (5.705 m2); 23/16 (3.769 m2) obręb 138
Numer księgi wieczystej: TO1U/00053028/9;
TO1U/00053029/6;
TO1U/00053032/0;
TO1U/00053033/7
Powierzchnia całkowita: 2.43 ha
Własność: Miejska
Przeznaczenie nieruchomości: Teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych oraz składów i magazynów
Ograniczenia wysokości budynków: do 12 m - do 3 kondygnacji nadziemnych
Strefa buforowa/ochronna: tak - przedstawione w koncepcji zagospodarowania terenu.
Wytyczne do projektowania: zawiera plan miejscowy. M. in.
- ustala się maksymalny udział powierzchni zabudowy do powierzchni działki – 40%
- ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki budowlanej – 15%
- intensywność zabudowy od 0,2 do 0,8
- wysokość zabudowy: do 12,0 m, do trzech kondygnacji nadziemnych
- geometria dachów: dachy płaskie lub dwuspadowe okącie nachylenia do 15 stopni
Stan obecny: obszar niezabudowany, o regularnym kształcie, zlokalizowany w dzielnicy przemysłowej Grudziądza.
Informacja o terenach przyległych: Dzielnica przemysłowa Grudziądza - w pobliżu zlokalizowanych jest wiele firm produkcyjnych i usługowych.
Dostępność komunikacyjna: ul. Droga Mazowiecka
droga krajowa nr 55
Lokalizacja nieopodal węzła Trasy Średnicowej Grudziądza, która łączy miasto z węzłem autostrady A1.
Forma zbycia: Sprzedaż
Cena: Zobacz ogłoszenie o przetargu

Kontakt:

Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 312, II piętro, tel. (56) 45-10-277.
Na życzenie osoby zainteresowanej możliwe jest przesłanie pocztą tradycyjną informacji o warunkach przetargu tuż po jego ogłoszeniu.

 

Charakterystyka nieruchomości:

1. Nieruchomości powyższe położone są na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szosą Toruńską, Drogą Mazowiecką i granicą administracyjną miasta (Uchwała Nr XXXV/23/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29.03.2017r. - Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2017 r., poz. 1588), zgodnie z którym, nieruchomości stanowią tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych oraz składów i magazynów - symbole 39 U/P (poz. 1 i 2) i 41 U/P (poz. 3 i 4). W terenie 39 U/P istnieje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

2. Dla nieruchomości opracowana została koncepcja zagospodarowania terenu, z treścią której należy zapoznać się w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. 312).

3. W przypadku wycinki drzew i krzewów z terenu nieruchomości, będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r., poz. 142 z późn. zm).

4. OPEC - SYSTEM Sp. z o.o. w Grudziądzu nie posiada możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej przyszłych obiektów zlokalizowanych na nieruchomościach.

5. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej.  

6. Przez teren nieruchomości przebiegają: kable elektroenergetyczne SN 15kV (działki nr 23/14 i 23/15, 23/16) oraz linie elektroenergetyczne SN 15kV (dz. nr 23/16, 23/17 i 23/21) będące własnością i w eksploatacji ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej. Szczegółowe warunki przyłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej zostaną określone z chwilą wystąpienia z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia z podanymi wartościami mocy przyłączeniowych oraz planem zagospodarowania działek. W przypadku ewentualnej przebudowy istniejących urządzeń elektroenergetycznych dla własnych potrzeb, nabywcy dokonają tego na własny koszt, na warunkach podanych przez dysponenta sieci, tj. ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Toruniu.

7. Przez teren nieruchomości stanowiących działki nr 23/14 i 23/15, przebiega kabel elektroenergetyczny nie będący własnością ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Toruniu.

8. W związku ze zbliżeniami nieruchomości do: istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15kV (dz. nr 23/14 i 23/15), napowietrznych linii elektroenergetycznych WN 110kV (dz. nr 23/15) oraz gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia DN250PN6,3MPa i DN200PN2,5MPa (dz. nr 23/16 i 23/17), lokalizacja zabudowy oraz zagospodarowania terenu w/w nieruchomości podlega uzgodnieniu z odpowiednimi dysponentami sieci. Wymienione sieci i urządzenia infrastruktury technicznej posiadają ochronne pasy techniczne oraz strefy ograniczonego użytkowania, przedstawione w koncepcji zagospodarowania terenu.

9.Zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej. Sieć wodociągowa Dn160/110mm przebiega w ulicy Droga Mazowiecka. Inwestorzy winni wystąpić do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu z wnioskami o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej.

10. Istnieje nakaz przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. W rejonie nieruchomości nie ma sieci kanalizacji sanitarnej. W przypadku braku miejskiej sieci zbiorczej dopuszcza się odprowadzanie ścieków komunalnych do szczelnych zbiorników wybieralnych do czasu wybudowania kanalizacji zbiorczej;

11.Na terenie działki nr 23/16 znajdują się pozostałości po nieistniejących obiektach budowlanych (fundamenty, podłoże, mur), a na terenie działki nr 23/17 znajduje się zbiornik wodny.

12. Na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 23/21 stanowiącej wewnętrzna drogę dojazdową ustanowiona zostanie nieodpłatna służebność gruntowa, w celu zapewnienia dostępu do działki nr 23/18 – przewidzianej pod lokalizację stacji transformatorowej.

13. Wewnętrzna droga dojazdowa, stanowiąca działkę nr 23/21 jest w części utwardzona kostką brukową. Nakłady poczynione na utwardzenie drogi nie stanowią własności gminy – miasto Grudziądz.   

14. Zgodnie z załącznikiem graficznym do w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na nieruchomościach została określona maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy.

15. Nieruchomości stanowiące działki nr 23/14, 23/16, 23/17 oraz części działek gruntu nr 23/15 i 23/21 stanowią obszar zagrożony powodzią w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych.

ZOBACZ >>OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

wróć

investments_lastEdit

Drukuj

Kalendarz wydarzeń więcej wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Wydarzenia w tym miesiącu

Pokaż wszystkie z tego miesiąca

proszę czekać

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij