Przejdź do treści

Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana

Dziś jest: sobota, 20 stycznia 2018r. Godzina: 23:39

Przeczytaj koniecznie więcej artykułów

Propozycje na zimowe ferie

Propozycje na zimowe ferie

Miejskie instytucje przygotowały już propozycje na zimowe ferie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i zapisywania się na zajęcia, które zaplanowano w terminie 12-23 lutego. więcej

Kalendarium historyczne więcej wydarzeń

Metryka miasta

11.04.1065

Metryka miasta

II Pokój Toruński

19.10.1466

II Pokój Toruński

Nr 74 - RYBACKA teren zabudowy mieszkaniowo-usługowo- handlowejwróć do listy


Lokalizacja: ul. Rybacka
Typ nieruchomości: Zabudowane
Nr działki/działek,
Obręb geodezyjny:
81/7; 81/8; 36/19; 36/20 obręb 48
Numer księgi wieczystej: 39743
Powierzchnia całkowita: 1.1 ha
Powierzchnia użytkowa: 1606 m2
Liczba kondygnacji: 1
Własność: Prywatna
Przeznaczenie nieruchomości: Szczegóły w opisie nieruchomości
Ograniczenia wysokości budynków: maksymalna wysokość budynków do 6 kondygnacji (nie wyżej niż do rzędnej 50 m npm (ok. 20,0 m wysokości względnej), dla obiektów i ich części zlokalizowanych wewnątrz terenu, czyli w odległości co najmniej 25 m od linii rozgraniczających) z zachowaniem następujących zasady: obiekty lub ich części lokalizowane przy liniach rozgraniczających (w tzw. pierwszej linii zabudowy), nie mogą być wyższe niż 1,5 wysokości zabudowy na sąsiadujących działkach;
Wytyczne do projektowania: Szczegóły wynikające z planu zagospodarowania w opisie nieruchomości.
Stan obecny: Nieruchomość w większej części niezabudowana. Działka nr 81/7 zabudowana jest zabytkową halą o powierzchni zabudowy 1.606 m2.
Informacja o terenach przyległych: Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej, oraz szkoła.
Dostępność komunikacyjna: ul. Rybacka
Forma zbycia: Sprzedaż
Cena: do uzgodnienia z właścicielem

Kontakt:

GC Investment S. A. 40-615 Katowice, ul. gen. Waltera Jankego 15B
Tel.: (32) 603 85 74 | Fax.: +48 (32) 603 85 71
NIP 954-22-56-255
KRS 0000343871

Teren o powierzchni 1.0961 ha położony przy ul. Rybackiej 23 w Grudziądzu, z widokiem na Wisłę, w obrębie Śródmieścia przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, usługową, handlu detalicznego (w tym handlu wielkopowierzchniowego).

Nieruchomości położone są na terenie, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą:„Centrum – Południe 1”, obejmujący obszar zawarty między ulicami Al. 23 Stycznia, Toruńską, Marcinkowskiego, basenem portowym i rzeką Wisłą, przyjęty Uchwałą Nr LIII/28/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 kwietnia 2010 r.

1. Zgodnie z w/w planem nieruchomość przeznaczona jest pod:

1) zespół zabudowy wielorodzinnej z usługami podstawowymi (parkingi, sale rekreacyjno-sportowe, klubowe, zieleń urządzona itp. służącymi bezpośredniej obsłudze mieszkańców zespołu), obiekty istniejącej zabudowy wielorodzinnej wskazane do utrzymania z dopuszczeniem całkowitej wymiany, szczególnie związanej z zagospodarowaniem terenu działki 81/8, w celu osiągnięcia spójnej kompozycji architektoniczno-przestrzennej;

   2)      funkcja równorzędna usługi handlu detaliczny w tym również wielko powierzchniowego, usługi ogólnodostępne takie jak: restauracje, kawiarnie, mała gastronomia, usługi finansowe, administracyjno-biurowe, gabinety lekarskie itp., obiekt dawnej hali przemysłowej preferowany jest do adaptacji na funkcje handlu wielkopowierzchniowego z usługami, przy czym nie wyklucza się wprowadzenia innych funkcji zgodnych z ustaleniami niniejszego paragrafu.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

   1)      przepisy Rozdziału 2 stosuje się odpowiednio;

   2)      adaptuje się istniejące budynki z możliwością ich przebudowy, rozbudowy lub wymiany z wyłączeniem hali poprodukcyjnej, która wymaga zachowania (z dopuszczeniem wkomponowania w nowoprojektowaną architekturę), wg wymagań określonych przez właściwy organ ochrony zabytków;

   3)      w stosunku do hali poprodukcyjnej o której mowa wyżej należy stosować następujące zasady:

a)   zewnętrzne parametry geometryczne budynku bez zmian,

b)  konieczność zachowania detalu architektonicznego oraz materiałów konstrukcyjnych ścian i dachu,

c)   pokrycie dachu – dopuszcza się zastosowanie wyłącznie materiałów odpowiadającym materiałom stosowanym w czasie powstania budynku (papa, blacha, dachówka),

d)  dopuszcza się następujące działania:

- połączenie z sąsiednią istniejącą lub projektowaną zabudową,

- dodatkowe doświetlenie poddasza lub przebudowę dachu;po uzgodnieniu formy i rozwiązań architektonicznych z właściwym organem ochrony zabytków;

   4)      nie wyznacza się linii zabudowy, a w stosunku do nowej zabudowy ustala się wymóg aby była ona lokalizowana z zachowaniem harmonii i  proporcji z istniejącą zabudową;

   5)      wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki nie większy niż:

a)   na działkach niezabudowanych lub na których zabudowa podlega wymianie - 70%,

b)  na działkach zabudowanych – 90 %;

   6)      wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki nie mniejszy niż:

a)   na działkach niezabudowanych lub na których zabudowa podlegać będzie wymianie - 15%,

b)  na działkach z istniejącą zabudową – 5 %;

   7)      maksymalna wysokość budynków do 6 kondygnacji (nie wyżej niż do rzędnej 50 m npm (ok. 20,0 m wysokości względnej), dla obiektów i ich części zlokalizowanych wewnątrz terenu, czyli w odległości co najmniej 25 m od linii rozgraniczających) z zachowaniem następujących zasady: obiekty lub ich części lokalizowane przy liniach rozgraniczających (w tzw. pierwszej linii zabudowy), nie mogą być wyższe niż 1,5 wysokości zabudowy na sąsiadujących działkach;

   8)      wielkość powierzchni użytkowej mieszkalnej w całym zespole zabudowy od minimum 10 000 m2do maksymalnego 15 500 m2;

   9)      wielkość powierzchni usługowo-handlowej w całym zespole zabudowy – maksymalnie 5000 m2, bez hali poprodukcyjnej,

10)      dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia od 30o do 40o, kryty dachówką ceramiczną,

11)      dopuszcza się wykonanie tzw.: dachów zielonych oraz tarasów na stropodachach;

12)      dopuszcza się lokalizację małej architektury takiej, jak: ławki, kosze na śmieci, obiekty małej architektury ogrodowej (fontanny, pomnik itp.);

13)      postuluje się nasadzanie pnączy, szczególnie w miejscach występowania pionowych i pustych płaszczyzn ogrodzeń oraz ściany budynków;

14)      dopuszcza się lokalizację zabudowy przy granicach działek;

15)      zakaz lokalizacji reklam wielkogabarytowych (o powierzchni większej niż 6 m2) lub powodujących zajęcie więcej niż 10 % powierzchni elewacji.

4. Obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych dla poszczególnych funkcji z godnie z odpowiednimi ustaleniami ogólnymi w § 11, przy czym:

   1)      dla niniejszego terenu ustala się odrębnie wskaźnik dla funkcji handlowej minimum 1 mp na 50,0 m2 powierzchni sprzedażowej,

   2)      miejsca parkingowe należy zapewnić co najmniej w 75% jako parkingi podziemne lub na dachach.

5. Dopuszcza się lokalizację budynku wysokościowego o wysokości nie przekraczającej rzędnej 185 m npm (wysokość względna ok. 155 m) z zachowaniem następujących warunków:

   1)      szczególnie istotnym jest  spełnienie wymogów określonych w § 8 ust. 6, pkt. 8,

   2)      parametry określone w punktach 5, 6, 7, 8 ustępu 3 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania przy realizacji zabudowy wysokościowej.

6. Dostępność do dróg publicznych:

   1)      z ul. Rybackiej (teren 01KDL) poprzez maksymalnie 2 zjazdy;

   2)      z drogi wewnętrznej w terenie 02KDW/KP – bez ograniczeń;

   3)      dopuszcza się budowę kładki (łącznika) z terenem 3U/MW(ZZ) nad pasem drogowym 01KDL;

   4)      rysunkiem planu wskazano przebieg postulowanych dróg wewnętrznych;

   5)      dopuszcza się zmianę przebiegu dróg wewnętrznych z zachowaniem pełnej obsługi komunikacyjnej obiektów zlokalizowanych w terenie;

   6)      należy zapewnić co najmniej możliwość przejścia i przejazdu pomiędzy terenami 6UC-MW  i 7UC/MW.

7. Zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane – nie ustala się parametrów wielkościowych lub geometrycznych działek.

Pobierz >> ZDJĘCIA

Pobierz >> KONCEPCJĘ ZAGOSPODAROWANIA

Alternatywna koncepcja zagospodarowania przewiduje zorganizowanie na terenie "CENTRUM OPIEKI I REHABILITACJI"

Proponuje się adaptację budynku po starej kuźni na funkcje usługowe (strefa wejściowa + restauracja + rehabilitacja + gabinety lekarskie + pomieszczenia wypoczynkowe + zaplecze personelu Centrum).

Po stronie południowej projektuje się trzy segmenty mieszkalne ustawione w kształcie litery U tworzą wewnętrzny dziedziniec, ogród dla osób korzystających z usług Centrum.

Nowe segmenty połączone z istniejącym budynkiem za pomocą przeszklonego łącznika pełniącego funkcje ogrodu zimowego.

DANE OGÓLNE:

POWIERZCHNIA DZIAŁKI - 6.700 m2
POWIERZCHNIA NETTO - 8.780 m2
W TYM:
POWIERZCHNIA GARAŻU PODZIEMNEGO - 1.519 m2
POWIERZCHNIA CENTRUM - 1.435 m2
POWIERZCHNIA ŁĄCZNIKA - 313 m2
POWIERZCHNIA MIESZKALNA - 4.175 m2
ILOŚĆ POKOI - 134
ILOŚĆ MIEJSC PARKINGOWYCH - 79
w tym 66 w garażu podziemnym

Zobacz >> rzut parterów i wizualizację elewacji

 

wróć

investments_lastEdit

Drukuj

Kalendarz wydarzeń więcej wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

Wydarzenia w tym miesiącu

Pokaż wszystkie z tego miesiąca

proszę czekać

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij