Przejdź do treści

Imieniny: Emmy, Flory, Romana

Dziś jest: piątek, 24 listopada 2017r. Godzina: 23:01

Przeczytaj koniecznie więcej artykułów

Tytuł Pomnika Historii dla grudziądzkich Spichlerzy

Tytuł Pomnika Historii dla grudziądzkich Spichlerzy

Tytuł Pomnika Historii otrzymał „Grudziądz - zespół zabytkowych spichlerzy wraz z panoramą od strony Wisły”. Uroczystość oficjalnego nadania tego wyróżnienia odbyła się 23 listopada z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. więcej

Kalendarium historyczne więcej wydarzeń

Metryka miasta

11.04.1065

Metryka miasta

II Pokój Toruński

19.10.1466

II Pokój Toruński

Nr 81 - Teren usługowo-rekreacyjny nad Rudnikiemwróć do listy


Lokalizacja: ul. Wojciecha Kossaka
Typ nieruchomości: Niezabudowane
Nr działki/działek,
Obręb geodezyjny:
Działka 8/4, obr. 145
Numer księgi wieczystej: TO1U/00003125/4
Powierzchnia całkowita: 1.79 ha
Własność: Miejska
Przeznaczenie nieruchomości:  Teren usług sportu i rekreacji (ośrodek edukacji ekologicznej, tzw. „zielona szkoła”, ośrodek konferencyjny, baza organizacji pozarządowych związanych z gospodarką leśną, ochroną przyrody, edukacją itp. symbol 23UO/US)
Ograniczenia wysokości budynków: maksymalna wysokość budynków do 10,0 m (2 kondygnacje, w tym poddasze użytkowe)
Strefa buforowa/ochronna: tak - zobacz opis
Wytyczne do projektowania: Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) istniejące obiekty przeznacza się do rozbiórki;

2) nakazuje się zachować istniejącą zieleń wysoką;

3) udział powierzchni zabudowy do powierzchni terenu nie większy niż 10%;

4) udział powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni terenu nie mniejszy niż 80%;

5) maksymalna wysokość budynków do 10,0 m (2 kondygnacje, w tym poddasze użytkowe);

6) dach dwu- lub czterospadowy o kącie nachylenia od 25o do 45o;

7) dopuszcza się 1 mieszkanie służbowe;

8) dopuszcza się lokalizowanie obiektów tymczasowych oraz obiektów małogabarytowych;

9) dopuszcza się wyłącznie ogrodzenia ażurowe o wysokości do 1,5 m;

10) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych w granicach terenu w liczbie:

a) dla ośrodka z miejscami noclegowymi minimum 1 miejsce postojowe na 4 łóżka,

b) dla ośrodka bez miejsc noclegowych minimum 1 miejsce postojowe na
5 odwiedzających,

c) minimum 1 miejsce postojowe dla rowerów na 20 odwiedzających.


Ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości - zakaz podziałów nieruchomości.
Stan obecny: Nieruchomość niezabudowana
Informacja o terenach przyległych: Teren położony jest w spokojnej części miasta, w sąsiedztwie Jeziora Rudnickiego Wielkiego, rzeki Rudniczanka, oraz ogrodów działkowych.
Dostępność komunikacyjna: ul. Kossaka
Forma zbycia: Sprzedaż
Cena: 408.000 zł

Kontakt:

Informacji na temat nieruchomości i warunków przetargów udziela: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok. 312, tel. (+48 56) 45 10 277, lub tel. (+48 56) 45 10 351, e-mail: nieruchomosci@um.grudziadz.pl

Miejska działka z przeznaczeniem na cele usługowo-rekreacyjne położona w Mniszku w sąsiedztwie Jeziora Rudnickiego Wielkiego na sprzedaż w drodze przetargu

- Nieruchomość położona jest na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rudnik Południe” obejmujący teren ograniczony rzeką Maruszą, granicą administracyjną miasta, rzeką Rudniczanką i brzegiem Jeziora Rudnickiego Wielkiego (Uchwała Nr XIII/115/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26.09.2007r. – Dz. Urz. Woj. Kuj- Pom. Nr 128, poz. 1930 z dnia 26.11.2007r.).
- Dla powyższej nieruchomości na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostały graficznie oznaczone nieprzekraczalne linie zabudowy.
- Na ewentualną wycinkę drzew i krzewów z terenu nieruchomości, będzie wymagane uzyskanie zezwolenia oraz może wystąpić naliczenie opłaty z tego tytułu.
- Na obszarze nieruchomości zostały określone granice terenów, na które uzyskano zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
- Teren nieruchomości w części objęty jest 100-metrową strefą ochronną wód powierzchniowych z zakazem lokalizacji nowych obiektów.
- Część nieruchomości stanowi teren o rzędnej poniżej 22,5m n.p.m. mogący podlegać okresowym podtopieniom na skutek wahań poziomu wód Jeziora Wielkiego Rudnickiego.
- Teren nieruchomości stanowi Obszar Chronionego Krajobrazu „Strefy Krawędziowej Doliny Wisły utworzony Rozporządzeniem nr 21/92 Wojewody Toruńskiego z dnia 10 grudnia 1991r. (Dz.Urz.Woj. Tor. z 1992r., Nr 27, poz. 178 z późn. zm.)  
- Nakazuje się przyłączenie budynków przeznaczonych na pobyt ludzi do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej po jej realizacji. W pasie drogowym ul. Kossaka przebiega sieć wodociągowa Ø160mm oraz sieć kanalizacji sanitarnej Ø160mm. W celu określenia technicznych możliwości i warunków przyłączenia do sieci wod.-kan. należy wystąpić do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu, wskazując ilości zapotrzebowania na wodę oraz ilości i rodzaj odprowadzanych ścieków.   
- Przez teren nieruchomości przebiegają czynne urządzenia elektroenergetyczne będące w eksploatacji ENERGA-OPERATOR S.A Oddział w Toruniu, tj.: elektroenergetyczne linie napowietrzne SN-15kV i nN-0,4kV oraz kable elektroenergetyczne nN-0,4kV, będące w eksploatacji ENERGA-OPERATOR S.A. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie zapewnić dostęp do w/w infrastruktury technicznej celem prowadzenia wszelkich prac eksploatacyjnych, modernizacyjnych, remontowych i rozbiórkowych. W przypadku ewentualnej przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej dla własnych potrzeb, nabywca dokona tego na własny koszt, zgodnie z warunkami ustalonymi przez dysponenta sieci. Szczegółowe warunki przyłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR S.A. zostaną określone z chwilą wystąpienia z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia z podaniem mocy przyłączeniowej oraz planem zagospodarowania działki.  
- Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej.
- Dostęp do drogi publicznej bezpośrednio z ul. Kossaka. Lokalizację zjazdu należy uzgodnić w Zarządzie Dróg Miejskich w Grudziądzu.   

Zobacz: OGŁOSZENIE O PRZETARGU

wróć

investments_lastEdit

Drukuj

Kalendarz wydarzeń więcej wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    

Wydarzenia w tym miesiącu

Pokaż wszystkie z tego miesiąca

proszę czekać

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij