Grudziądz Portal miejski

Grudziądz

Grudziądz

„Kujawsko-Pomorska Teleopieka”„Kujawsko-Pomorska Teleopieka”


          Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu pragnie poinformować, iż Gmina – miasto Grudziądz przystąpiła jako Partner do realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu projektu pn. „Kujawsko - Pomorska Teleopieka” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych,  Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19.

Realizatorem projektu w imieniu Partnera jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.
Środki finansowe pozyskane w ramach EFS wynoszą 61.071,82 zł  całkowita wartość Projektu w obszarze realizowanym przez MOPR w Grudziądzu wynosi 103.071,50 zł.

Okres realizacji projektu : sierpień 2021 – grudzień 2023

          Celem Projektu jest świadczenie usługi teleopieki w postaci wyposażenia Uczestników w  urządzenia typu bransoletka, wisiorek lub przycisk SOS z geolokalizacją, które zostanie zaprogramowane indywidualnie dla każdego, według wskazanych przez nich preferencji. Uczestnik projektu wraz z opiekunem/członkiem rodziny/sąsiadem itp. zostanie przeszkolony z obsługi i konserwacji urządzenia.
W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia Uczestnik po wciśnięciu przycisku SOS połączy się za pomocą urządzenia z Telecentrum. Pracownik Telecentrum na podstawie rozmowy z uczestnikiem podejmie decyzję o powiadomieniu o zaistniałej  sytuacji osoby wskazanej do kontaktu lub powiadomi pogotowie ratunkowe. Geolokalizacja urządzenia pozwoli na ściągnięcie aktualnej lokalizacji uczestnika, co jest szczególnie ważne gdy zagrożenie nastąpi poza miejscem zamieszkania.  Usługa jest bezpłatna.


          Grupą docelową projektu jest 40 osób spełniających poniższe kryteria:

1)    osoby zamieszkujące na terenie Grudziądza;

2)    osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;

3)    osoby nieprzebywające w opiece całodobowej;


Kryteria dodatkowe

1)    osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty 1051,50 zł brutto dla osoby samotnej oraz 792 zł brutto na osobę w rodzinie;

2)    osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;

3)    osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

4)    osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym
z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;

5)    korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;

6)    pochodzące z obszarów zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji;

7)    będące kombatantem i/lub ofiarą represji (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego);

8)    prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe lub wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą niesamodzielną lub z rodziną pod warunkiem, że wspólnie zamieszkujący dorośli członkowie rodziny to osoby pracujące.


      Warunkiem skorzystania ze wsparcia w ramach usługi teleopieki jest:

1)    odpowiedni zasięg GSM w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu;

2)    brak przeciwwskazań medycznych do korzystania z w/w usługi;

3)    pozytywna ocena możliwości i zdolności technicznych Uczestnika Projektu.

 

 

 

Szczegółowe informacje:


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Ul. Waryńskiego 34A

86-300 Grudziądz

Tel: 56 69 68 767

w dni robocze w godzinach 7:30 - 15:30

https://www.mopr.grudziadz.pl/

Data dodania 26 lipca 2021

Data edycji 26 lipca 2021

Newsletter

Bądź na bieżąco z Grudziądzem i zapisz się do Newslettera

Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.