Grudziądz Portal miejski

Grudziądz

Grudziądz

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu jest organem o charakterze konsultacyjnym i opiniodawczym.

 Do zadań Rady należy w szczególności:

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju powiatu/gminy,

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów,

4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,

5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Kadencja Rady trwa 3 lata, a członkowie pełnią swoje funkcje społecznie.

Tryb powoływania członków, organizację i tryb działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu określa Uchwała Nr XLVII/38/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1440, z 2015 r. poz. 3989 oraz z 2016 r. poz. 1588).

Prezydent Grudziądza Zarządzeniem Nr 264/19  z dnia 2 lipca 2019 r. powołał członków III kadencji Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Skład Rady został zmieniony Zarządzeniem Nr 538/21 z dnia 15 października 2021 r.

W skład Rady wchodzi:
1) dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej Grudziądza:
 • Pani Aleksandra Drozdecka,
 • Pan Paweł Napolski,
2) trzech przedstawicieli Prezydenta Grudziądza:
 • Pan Szymon Gurbin,
 • Pani Ewa Niewiadomska-Roman,
 • Pani Małgorzata Gackowska,
3) pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych:
 • Pan Rafał Parol,
 • Pani Ewa Szymańska,
 • Pani Krystyna Nowak,
 • Pan Radosław Gawrecki,
 • Pan Janusz Tyrjan.
Pracami Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu kieruje prezydium w składzie:
 • Przewodnicząca Rady - Pani Krystyna Nowak,
 • Wiceprzewodnicząca Rady - Pani Ewa Szymańska,
 • Sekretarz Rady - Pan Paweł Napolski.
Siedziba Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu mieści się w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1.

Sprawozdanie z działalności Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu - kadencja 2016-2019 r.

Data dodania 10 września 2014

Data edycji 19 października 2021

Newsletter

Bądź na bieżąco z Grudziądzem i zapisz się do Newslettera

Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.