Grudziądz Portal miejski

Grudziądz

Grudziądz

Informacje o projektach "KLUB re-start" i "AKADEMIA re-start"
Cel projektów

Celem projektów jest wzrost aktywności społecznej 36 mieszkańców Grudziądza zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez prowadzenie działań edukacyjnych związanych z obsługą komputera i poruszaniem się w Internecie oraz rozwój aktywizacji społecznej na skutek udziału w zaplanowanych działaniach integracyjnych.

Grupa docelowa

Adresatami projektów są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnością,
 • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety.


Warunki udziału w projektach

Uczestnikami projektów mogą być osoby, które spełniają jednocześnie warunki:

 • mieszkają na terenie Grudziądza,
 • są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • nie uczestniczyły do tej pory we wsparciu finansowym ze środków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”.


Liczba uczestników projektów

W ramach każdego projektu weźmie udział 18 osób.


Okres realizacji projektów

Projekty będą realizowane w okresie od 1 maja 2021 do 29 października 2021 r.


Działania w ramach projektów

W ramach projektów zaplanowano następujące działania:

 • spotkanie integracyjno-zapoznawcze,
 • indywidualne konsultacje z psychologiem (2 godziny na osobę),
 • grupowe zajęcia komputerowe (dwie grupy po 9 osób, 8 spotkań po 4 godziny dla każdej grupy, łącznie 64 godziny zajęć),
 • indywidualne konsultacje z instruktorem kompetencji cyfrowych (2 godziny na osobę),
 • spotkanie na temat cyberprzestępczości,
 • otwarte spotkanie integracyjne z mieszkańcami i udziałem animatora,
 • spotkanie integracyjne podsumowujące projekt.


Uczestnicy nie ponoszą kosztów udziału w projekcie.


Rekrutacja uczestników projektów

Aby wziąć udział w jednym z projektów należy wypełnić i złożyć formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1, w Biurze Obsługi Interesantów. Do każdego z projektu zakwalifikowanych zostanie 18 osób, które spełnią warunki udziału w projekcie i zdobędą największą liczbę punktów. O wynikach rekrutacji osoby zainteresowane zostaną poinformowane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne:

 • w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, Biuro Obsługi Interesantów,
 • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu www.grudziadz.pl zakładka Dla mieszkańców/Komunikacja społeczna/Re-start.


Biuro projektów

Biuro projektów mieści się w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, Wydział Komunikacji Społecznej, pok. 324.


Informacje o projektach

Informacji o projektach udziela Biuro projektów:

 • telefonicznie pod numerami: 56 45 10 464 i 56 45 10 465,
 • pocztą elektroniczną pod adresem e-mail restart@um.grudziadz.pl.


Bezpieczeństwo uczestników

Projekty są realizowane z zachowaniem aktualnie obowiązujących zasad reżimu sanitarnego. Zajęcia będą prowadzone w małych grupach, zapewniamy środki do dezynfekcji i ochrony indywidualnej.

Wartość projektów


Wartość każdego projektu wynosi 52.675,00 zł. Projekty są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 49.600,00 zł każdy w ramach projektu grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Grudziądzki Spichlerz”” w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

 

Data dodania 18 maja 2021

Data edycji 19 maja 2021

Newsletter

Bądź na bieżąco z Grudziądzem i zapisz się do Newslettera

Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.