Grudziądz Portal miejski

Grudziądz

Grudziądz

Przegląd Organizacji Pozarządowych

Dnia 10 września 2022 r. odbył się Przegląd Organizacji Pozarządowych zorganizowany przez Prezydenta Grudziądza oraz Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu. W tym roku wydarzenie odbywało się podczas Dni Twierdzy Grudziądz. Na stoiskach zlokalizowanych wzdłuż Al. Biskupa  Chrystiana swoją działalność prezentowały następujące grudziądzkie organizacje:

1)    Aeroklub Nadwiślański,

2)    „Amazonki” Grudziądz,

3)    Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości,

4)    Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa Jana Chrapka,

5)    Chór Kameralny „The G Singers”,

6)    Chór „Tibi Mariae”,

7)    Fundacja na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu,

8)    Grudziądzki Klub Balonowy,

9)    Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty,

10) Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta,

11) Koło Przewodników PTTK im. Józefa Błachnio w Grudziądzu,

12) Parkrun Grudziądz,

13) Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Grudziądzu,

14) Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Grudziądzu,

15) Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Grudziądzu,

16) Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Koło w Grudziądzu,

17) Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja”,

18) Stowarzyszenie Kulturalny Port,

19) Stowarzyszenie Motocyklistów „HAWKS” w Grudziądzu,

20) Stowarzyszenie „Pro Choro”,

21) Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „TO-MY”,

22) Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Grudziądzu.

Pyszna grochówka, wystawy rękodzieła, monet, szybowiec, a także możliwość dokonania pomiaru ciśnienia krwi, czy też zgłoszenia do punktu rekrutacji wojskowej 18. Pułku Ułanów Pomorskich to tylko, niektóre z form, którymi organizacje zachęcały mieszkańców do zapoznania z ich działalnością.

Dodatkowo mieszkańcom i turystom czas umilały występujące na scenie Wajdy lokalne zespoły i chóry:

1)    uczestnicy sekcji wokalno-muzycznej Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa Jana Chrapka,

2)    Chór Męski Echo,

3)    uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób  Niepełnosprawnych „TO-MY”,

4)    Chór Kameralny The G Singers.

Wśród podmiotów biorących udział w wydarzeniu Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego  w Grudziądzu przeprowadziła konkurs na najładniejsze stoisko. Wybór nie był prosty, ponieważ każda organizacja przygotowała ciekawą formę prezentacji. Ostatecznie Rada nagrodziła stoisko przygotowane przez Chór Kameralny „The G Singers”, któremu Przewodnicząca Rady Pani Krystyna Nowak wręczyła dyplom wraz z podarunkiem.

Serdecznie dziękujemy wszystkim organizacjom, które wzięły udział w wydarzeniu. Bez Państwa zorganizowanie tej imprezy nie byłoby możliwe.