Grudziądz Portal miejski

Grudziądz

Grudziądz

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Organizacje pozarządowe, stają się w coraz szerszym zakresie odpowiedzialnym i kompetentnym partnerem samorządu w realizacji jego zadań. Skupiają ludzi o dużej wiedzy i doświadczeniu. Stwarzają możliwość twórczej i pożytecznej działalności na rzecz społeczeństwa. Współpraca organizacji pozarządowych z  samorządem terytorialnym stwarza szansę lepszej realizacji ich wspólnego celu jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców.

Współpraca samorządu i organizacji może być prowadzona w następujących formach:

 • zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych,
 • wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności przez organy administracji publicznej i organizacje,
 • konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych
  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
 • konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery pożytku publicznego
  z radą działalności pożytku publicznego (w przypadku jej powołania),
 • tworzenia wspólnych zespołów doradczych i inicjatywnych, składających się
  z przedstawicieli sektora pozarządowego i administracji publicznej.

Kluczowym dokumentem, określającym zasady współpracy pomiędzy władzami gminy-miasto Grudziądz a działającymi na jej terenie organizacjami pozarządowymi jest Program współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Program współpracy na 2020 r.


Podstawowe akty prawne, regulujące działalność organizacji pozarządowych i ich współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 713)

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1491)

R
ozporzadzenie Przewodniczacego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Rozporzadzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

ZARZĄDZENIE NR 498/19 Prezydenta Grudziądza z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę – miasto rudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym.


ZARZĄDZENIE NR 471/16 Prezydenta Grudziądza z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę - miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom


Wzory ofert realizacji zadania publicznego oraz sprawozdań z wykonania tych zadań


Tryb konkursowy:

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Tryb pozakonkursowy:

Wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego  (w przypadku pominięcia otwartego konkursu ofert)  

Wzór uproszczonego sprawozdania z wykonania zadania publicznego  (w przypadku pominięcia otwartego konkursu ofert)

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (stosuje się do zadań zleconych w konkursach ogłoszonych przed dniem 1 marca 2019 r.)


Data dodania 29 października 2010

Data edycji 09 kwietnia 2020

Newsletter

Bądź na bieżąco z Grudziądzem i zapisz się do Newslettera

Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.