Grudziądz

Grudziądz

Grudziądz Portal miejski

Grudziądz

Grudziądz

Grudziądz

Wybory do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Prezydent Grudziądza ogłasza nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu, której II kadencja upływa w lipcu 2019 r. Zgłoszenia należy składać do 20 maja. Wybory do III kadencji odbędą się 18 czerwca.

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem o charakterze konsultacyjnym i opiniodawczym. Jej członkowie pełnią swoje funkcje społecznie. Do zadań Rady należy w szczególności:

  • opiniowanie projektów strategii rozwoju powiatu/gminy,
  • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów,
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Radę powołuje Prezydent Grudziądza. Rada liczy dziesięć osób, a w jej skład wchodzi:

1)      dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej Grudziądza;

2)      trzech przedstawicieli Prezydenta Grudziądza;

3)      pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy – miasto Grudziądz mogą zgłaszać po jednym kandydacie do każdej ze sfer działalności pożytku publicznego:

-        pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
-        ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
-        kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
-        wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyka i krajoznawstwo,
-        pozostałe sfery, w tym przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Jeden kandydat może zostać zgłoszony tylko do jednej sfery działalności.

Zgłoszenia kandydatów należy składać na załączonym wzorze w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 (pok. 102) w terminie do dnia 20 maja 2019 r.,

Przedstawiciele organizacji pozarządowych są wybierani przez osoby reprezentujące organizacje i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w wyborach bezpośrednich.

Wybory do III kadencji Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu odbędą się w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00 w Sali 301 Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1. Z ogłoszeniem Prezydenta Grudziądza można zapoznać się tutaj.

Biuro Prasowe Prezydenta

Data dodania 15 maja 2019

Data edycji 26 maja 2019

Newsletter

Bądź na bieżąco z Grudziądzem i zapisz się do Newslettera

Newsletter

witryny stosujemy pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij