Grudziądz Portal miejski

Komunikat dotyczący wyborów parlamentarnych i referendum

Udział w głosowaniu może wziąć obywatel polski, który:

  • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat

 

Nie ma prawa wybierania osoba:

  • pozbawiona praw publicznych orzeczeniem sądu,
  • pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  • ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Wyborcy zameldowani na pobyt stały w Grudziądzu są z urzędu ujmowani w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały.

Zaświadczenia o prawie do głosowania:

Zaświadczenie może pobrać każda osoba posiadająca prawa wyborcze (nigdzie nie zameldowana, nie ujęta w stałym obwodzie głosowania).

Aby móc głosować poza miejscem zamieszkania należy pobrać w urzędzie zaświadczenie o prawie do głosowania.

Zaświadczenie o prawie do głosowania można pobrać w dowolnym urzędzie gminy. 

Zaświadczenie o prawie do głosowania należy odebrać osobiście lub przez pełnomocnika po okazaniu dokumentu tożsamości. Pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia jest pełnomocnictwem szczególnym, musi zatem jednoznacznie wskazywać, że uprawnia pełnomocnika do tej konkretnej czynności.

Zaświadczenia o prawie do głosowania są wydawane od 1 września do 12 października 2023 r.

Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnej komisji obwodowej na terenie kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Uwaga: zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Stanu Cywilnego ul. Mickiewicza 28/30 w Grudziądzu                        w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek 7.30 -15.30 we wtorek  7.30 - 17.00 w piątek 7.00 - 13.30.

W żadnym wypadku nie należy niszczyć pobranego zaświadczenia o prawie do głosowania. Będzie ono niezbędne w celu oddania głosu również w miejscu stałego zamieszkania.  Wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania jest wykreślany ze spisu wyborców w jego miejscu zamieszkania i może być dopisany do tego (albo innego) spisu wyborców tylko przedstawiając otrzymane zaświadczenie. Należy przy tym dodać, że w przypadku utraty wydanego zaświadczenia wydanie jego duplikatu nie jest możliwe, bez względu na przyczynę jego utraty/zniszczenia.

Z zaświadczeniem o prawie do głosowania nie trzeba dopisywać się do listy wyborców przed dniem głosowania. Na jego podstawie komisja wyborcza dopisze osobę do listy wyborców w niedzielę wyborczą i umożliwi głosowanie.

Wniosek o zmianę miejsca głosowania

Wniosek należy złożyć w okresie od 1 września do 12 października 2023 r. do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów

 na piśmie z własnoręcznym podpisem,

– elektronicznie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl.

 Uwaga: wnioski o zmianę miejsca głosowania przyjmowane są przez Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Stanu Cywilnego ul. Mickiewicza 28/30 w Grudziądzu w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek 7.30 -15.30 we wtorek  7.30 - 17.00 w piątek 7.00 - 13.30.

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania

Wniosek należy złożyć do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze gminy. Wnioski można składać przez cały rok.

 na piśmie z własnoręcznym podpisem,

– elektronicznie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl.

Uwaga: wnioski o ujęcie w stałym obwodzie głosowania przyjmowane są przez Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Stanu Cywilnego ul. Mickiewicza 28/30 w Grudziądzu w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek 7.30 -15.30 we wtorek  7.30 - 17.00 w piątek 7.00 - 13.30.

Głosowanie przez pełnomocnika

Pełnomocnictwa do głosowania może udzielić wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat lub wyborca z orzeczoną w stopniu znacznym lub umiarkowanym niepełnosprawnością.  W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania wyborca składa wniosek o jego udzielenie, a osoba wskazana na pełnomocnika zgodę na jego przyjęcie. Do tych dokumentów należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności wyborcy (w przypadku wyborcy niepełnosprawnego). W sytuacji, gdy wyborca najpóźniej w dniu wyborów kończy 60 lat orzeczenia nie przedstawia.

Uwaga: wnioski o udzielenie pełnomocnictwa do głosowania można składać w terminie od 1 września do 6 października 2023 r. w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Stanu Cywilnego ul. Mickiewicza 28/30 w Grudziądzu w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek 7.30 -15.30 we wtorek  7.30 - 17.00 w piątek 7.00 - 13.30.

Głosowanie korespondencyjne

Korespondencyjnie głosują wyborcy, którzy najpóźniej w dniu wyborów kończą 60 lat oraz wyborcy z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, bez ograniczenia wieku.  Do 2 października 2023 r. będą przyjmowane zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Obywatel polski mieszkający na stałe za granicą

Wyborcy przebywający za granicą i posiadający ważne polskie paszporty ujmowani są w spisie wyborców sporządzanym przez konsula. Wpis następuje na podstawie wniosku wyborcy wniesionego do 5 dnia przed dniem wyborów do właściwego terytorialnie konsula. Wykaz polskich placówek dyplomatycznych, w których utworzone zostaną komisje wyborcze publikuje Państwowa Komisja Wyborcza na swojej stronie internetowej https://pkw.gov.pl/

Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością – dostępne na stronie: https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-uprawnieniach-wyborcow-z-niepelnosprawnoscia

Szczegółowe informacje są dostępne i aktualizowane na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w zakładce WYBORY I REFERENDA.


Urząd Miejski w Grudziądzu

Data dodania 13 września 2023

Newsletter

Bądź na bieżąco z Grudziądzem i zapisz się do Newslettera

Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.