Grudziądz Portal miejski

ul. Gierymskiego - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Dane podstawowe

Lokalizacja ul. Gierymskiego

Rodzaj nieruchomości Niezabudowane

Nr działki/działek, obręb geodezyjny ul. Gierymskiego, nieruchomości w obrębie 145 oznaczone jako działki: - dz. 11/20 pow. 0.0676 ha - dz. 11/21 pow. 0.0712 ha - dz. 11/22 pow. 0.0691 ha

Numer księgi wieczystej TO1U/00018969/0

Powierzchnia całkowita 0.21 ha

Własność Miejska

Infrastruktura techniczna Gaz , Elektryczność , Woda , Kanalizacja

Charakterystyka

Przeznaczenie nieruchomości Nieruchomości niezabudowane położone na terenie o przeznaczeniu podstawowym - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (wolnostojąca) oraz przeznaczeniu uzupełniającym – usługi i handel (symbol 11 MN-UH).

Ograniczenia wysokości budynków maksymalna wysokość budynków do 9,0 m (2 kondygnacje, w tym poddasze użytkowe);

Wytyczne do projektowania 1) adaptuje się istniejące budynki mieszkalne z możliwością ich przebudowy i rozbudowy;2) funkcja podstawowa i uzupełniająca w ramach jednej bryły budynku;3) dopuszcza się zabudowę bliźniaczą i szeregową na działkach nr 10/23, 10/24 i 10/25;4) udział powierzchni zabudowy do powierzchni terenu nie większy niż 30%;5) udział powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki nie mniejszy niż 40%;6) maksymalna wysokość budynków do 9,0 m (2 kondygnacje, w tym poddasze użytkowe);7) dach czterospadowy o kącie nachylenia od 25° do 45°;8) dopuszcza się budowę wolnostojących, parterowych obiektów garażowo-gospodarczych:a) dopuszcza się lokalizację przy granicy działki,b) powierzchnia zabudowy do 55,0 m2,c) wysokość nie przekraczająca 5,5 m,d) dach dwu- lub czterospadowy o kącie nachylenia od 20° do 45°.9) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych w granicach własnej posesji w liczbie 2 stanowiska na 1 dom mieszkalny z uwzględnieniem garażu, a w przypadku funkcji usługowo-handlowej dodatkowo 1 stanowisko na 30,0 m2 powierzchni użytkowej.

Stan obecny Nieruchomość niezabudowana

Informacja o terenach przyległych W sąsiedztwie działek znajdują sie tereny mieszkaniowe wielorodzinne oraz jedorodzinne z przezanczeniem uzupełniającym - usługowo - handlowym, tereny ogrodów działkowych oraz tereny zieleni

Dostępność komunikacyjna od ul. Aleksandra Gierymskiego

Forma zbycia Sprzedaż

Cena ZOBACZ OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Informacje dodatkowe

Kontakt Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 314, II piętro, tel. (56) 45-10-274.

Opis


1)Nieruchomość przy ul. Aleksandra Gierymskiego, obręb 145, działka 11/20 pow. 0,0676 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/3 część w drodze dojazdowej oznaczonej jako działki nr 11/23 i 11/24 w obr. 145 o łącznej powierzchni 681 m2 zapisanej w księdze wieczystej TO1U/00052589/2. Cena wywoławcza 55.800 zł  z VAT.
2)Nieruchomość przy ul. Aleksandra Gierymskiego, obręb 145, działka 11/21 pow. 0,0712 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/3 część w drodze dojazdowej oznaczonej jako działki nr 11/23 i 11/24 w obr. 145 o łącznej powierzchni 681 m2 zapisanej w księdze wieczystej TO1U/00052589/2. Cena wywoławcza 57.600 zł  z VAT.
3)Nieruchomość przy ul. Aleksandra Gierymskiego, obręb 145, działka 11/22 pow. 0,0691 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/3 część w drodze dojazdowej oznaczonej jako działki nr 11/23 i 11/24 w obr. 145 o łącznej powierzchni 681 m2 zapisanej w księdze wieczystej TO1U/00052589/2. Cena wywoławcza 56.700 zł  z VAT.


Gierymskiego, mieszkaniówka , usługi
ZOBACZ>> OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Lokalizacja

Data dodania 26 marca 2020

Data edycji 11 maja 2020

Newsletter

Bądź na bieżąco z Grudziądzem i zapisz się do Newslettera

Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.