Grudziądz Portal miejski

ul. Łęgi - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług

Dane podstawowe

Lokalizacja ul. Łęgi

Rodzaj nieruchomości Niezabudowane

Nr działki/działek, obręb geodezyjny dz. 378/5 obr. 132

Numer księgi wieczystej TO1U/00057803/4

Powierzchnia całkowita 0.75 ha

Własność Miejska

Infrastruktura techniczna Gaz , Elektryczność , Woda , Kanalizacja

Charakterystyka

Przeznaczenie nieruchomości Nieruchomość niezabudowana stanowiąca teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem zabudowy usługowej (symbol 8MW/U).

Ograniczenia wysokości budynków - od 2 do 5 kondygnacji nadziemnych, przy czym nie więcej niż 17,0 m do najwyższego punktu dachu dla zabudowy usługowej, - od 4 do 5 kondygnacji nadziemnych, przy czym nie więcej niż 17,0 m do najwyższego punktu dachu dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej,

Strefa buforowa/ochronna Zgodnie z załącznikiem graficznym do w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na nieruchomościach została określona maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy.

Wytyczne do projektowania 1) ustala się: a) sytuowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy, przed którymi na odległość do 1,5 m dopuszcza się sytuowanie: wykuszy, balkonów, galerii, tarasów, klatek schodowych, ramp, schodów, 2) zakazuje się lokalizacji: a) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 2000,0 m2 obiektów handlowych i usług, zlokalizowanych w budynkach o innym przeznaczeniu, o powierzchni sprzedaży większej niż 300,0 m2 c) ogrodzeń pełnych, w tym ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych, d) nowych napowietrznych elementów infrastruktury technicznej, z wyłączeniem trakcji tramwajowej, e) reklam, z wyjątkiem dopuszczonych pozostałymi ustaleniami planu, f) tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem:- obiektów sportowych i obiektów związanych z ich obsługą,- obiektów związanych z urządzaniem imprez masowych,- obiektów związanych z obsługą parkingów naziemnych i garaży; 3) dopuszcza się lokalizację: a) obiektów małej architektury, w tym placów zabaw, b) parkingów naziemnych na terenach zabudowy wyłącznie jako parkingów w zieleni, c) kondygnacji podziemnych, z uwzględnieniem szczegółowych ustaleń planu, d) reklam na terenach wyłącznie jako umieszczanych na elewacjach budynków usługowych, mieszkalno-usługowych lub usługowo mieszkalnych, przy czym łączna powierzchnia reklam nie może przekraczać 5% powierzchni danej elewacji, e) szyldów, o maksymalnej powierzchni 1,5 m2, wyłącznie na elewacjach budynków, f) tablic informacyjnych, g) garaży, wyłącznie murowanych, z uwzględnieniem ustaleń szczegółowych.

Stan obecny Nieruchomość niezabudowana.

Informacja o terenach przyległych tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług.

Dostępność komunikacyjna Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej ul. ks. dr Władysława Łęgi. Dojazd do nieruchomości odbywać się będzie przez nieruchomość stanowiącą drogę wewnętrzną, oznaczoną jako działka nr 378/7 w obr. 132, zapisaną w księdze wieczystej KW nr TO1U/00057803/4. W związku z tym przy sprzedaży nieruchomości ustanowiona zostanie służebność drogi koniecznej, co nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 14.290,00 złotych plus należny podatek VAT 23% w wysokości 3.286,70 złotych (łączna kwota 17.576,70 złotych), płatnym najpóźniej do dnia jej ustanowienia. Celem skomunikowania nieruchomości z ul. ks. dr Władysława Łęgi należy wykonać prawo i lewo skręty. Ponadto, istnieje możliwość skomunikowania nieruchomości z ul. Konstytucji 3 Maja - po dokonaniu przebudowy skrzyżowania ul. Konstytucji 3 Maja – ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego. W przypadku konieczności przebudowy układu drogowego, związanego z inwestycją nie drogową, przyszły nabywca nieruchomości stosownie do zapisów art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.) poniesie koszty przebudowy drogi publicznej po uprzednim uzgodnieniu warunków przebudowy z zarządcą drogi.

Forma zbycia Sprzedaż

Cena 1.447.200,00 zł

Informacje dodatkowe

Kontakt Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 314, II piętro, tel. (56) 45-10-274.

Opis

ul. Konstytucji 3-go Maja zabudowa wielorodzinna

Nieruchomość  niezabudowana (dz. 378/5, obr. 132, o pow. 0,7470 ha,) położona na Osiedlu Rządz w pobliżu skrzyżowania ulic Konstytucji 3 -go Maja z ulicą Łęgi. Osiedle Rządz jest prężnie rozwijającą się dzielnicą Grudziądza, którą zamieszkuje ponad 8 tysięcy mieszkańców. Obecnie na osiedlu funkcjonują jedynie małe, lokalne sklepy i niewielkie targowisko miejskie. Lokalizacja nieruchomości to jej ogromny atut. Działka położona jest przy drodze wjazdowej i wyjazdowej na osiedle. Sprawia to, że zarówno mieszkańcy dzielnicy, jak i osoby korzystające z usług znajdujących się w pobliżu, będą za każdym razem przechodzić obok inwestycji. Na terenie osiedla prosperuje wiele placówek i ośrodków oferujących zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży. Wiąże się to ze stałą rotacją potencjalnych klientów. Korzyścią dla przedsięwzięcia jest również bliskość dwóch osiedli zamieszkujących przez kilkanaście tysięcy mieszkańców. Są to osiedla Strzemięcin i niedawno powstałe Dębowe Wzgórze. W bezpośrednim sąsiedztwie od nieruchomości znajdują się: przystanek tramwajowy, przystanki autobusowe, pętla autobusowa, szkoła podstawowa oraz przedszkole.   ZOBACZ >>  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Lokalizacja

Data dodania 09 września 2020

Data edycji 14 grudnia 2020

Newsletter

Bądź na bieżąco z Grudziądzem i zapisz się do Newslettera

Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.