Grudziądz Portal miejski

ul. Warszawska /Rydygiera - zabudowa usługowa

Dane podstawowe

Lokalizacja ul. Warszawska /Rydygiera

Rodzaj nieruchomości Niezabudowane

Nr działki/działek, obręb geodezyjny dz. 2/6, 2/9, 2/11, 3/13, 3/15 obr. 120

Numer księgi wieczystej TO1U/00021929/2 działki- 2/6, 2/9, 2/11 TO1U/00041840/0 - działka - 3/13; (dla działki 3/15 zostanie założona nowa księga wieczysta)

Powierzchnia całkowita 0.7 ha

Własność Miejska

Infrastruktura techniczna Gaz , Elektryczność , Woda , Kanalizacja

Charakterystyka

Przeznaczenie nieruchomości Nieruchomość niezabudowana przezanczona pod :1) teren zabudowy usługowej; 2) dopuszcza się wszelkiego rodzaju usługi, w tym handel, za wyjątkiem: a) handlu materiałami sypkimi takimi jak węgiel, kruszywa i gruz, b) usług związanych z wynajmem garaży, c) usług związanych z handlem, obsługą lub naprawą pojazdów, d) lokalizacji obiektów związanych z przechowywaniem i spopielaniem zwłok, e) skupów złomu, tworzyw sztucznych oraz innych materiałów do recyklingu.

Ograniczenia wysokości budynków maksymalna wysokość zabudowy do 9,0 m, do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe;

Strefa buforowa/ochronna Na rysunku planu zagospodarownia przestrzennego zostały określone na nieruchomości maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy.

Wytyczne do projektowania 1) dopuszcza się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy działki; 2) zakazuje się lokalizacji zabudowy gospodarczo-garażowej. 3) maksymalny udział powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki 30%; 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 20%; 5) intensywność zabudowy 0,05-0,5; 6) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, w odległości: a) 10 m od linii rozgraniczającej z ul. Warszawską i drogą oznaczoną symbolem 02KDD, b) 6 m od linii rozgraniczającej z ul. dr Ludwika Rydygiera; 7) geometria dachów: dachy dwu lub wielospadowe o spadku połaci od 25o do 45o; 8) nakazuje się zapewnienie miejsc postojowych naziemnych w granicach działki budowlanej: a) w liczbie minimum 2 miejsca postojowe na 30 m2 powierzchni użytkowej usług, b) realizacja miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie określonej w przepisach odrębnych.

Stan obecny Nieruchomość niezabudowana

Informacja o terenach przyległych zabudowa jedno i wielorodzinna oraz tereny zielone.

Dostępność komunikacyjna Dostępność komunikacyjna od ul. dr Ludwika Rydygiera. W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. dr Ludwika Rydygiera, przy sprzedaży nieruchomości zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działki nr 3/9, 3/14, 2/7, 2/12 w obrębie 120. Ustanowienie służebności nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 8.245,92 zł w tym 1.541,92 zł podatek VAT w wysokości 23%, płatnym najpóźniej do dnia jej ustanowienia. Część nieruchomości oznaczona jako działka nr 3/15 obciążona jest prawem służebności gruntowej. Służebność została ustanowiona w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3/6 w obr. 120 i polega na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 3/15, pasem gruntu o szerokości 5 metrów prowadzącym od południowej granicy działki nr 3/6 w obr. 120 wzdłuż granicy z działką nr 3/1 w obr. 120 do istniejącego zjazdu do drogi publicznej ul. dr Ludwika Rydygiera. W związku z ustanowieniem tej służebności w Wydziale V Ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Grudziądzu został złożony wniosek o założenie nowej księgi wieczystej dla działki gruntu nr 3/15 w obr. 120.

Forma zbycia Sprzedaż

Cena 1.350.000,00 zł

Informacje dodatkowe

Kontakt Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 314, II piętro, tel. (56) 45-10-274.

OpisLotnisko - usługi

Nieruchomość niezabudowana (składająca się z działek nr 2/6, 2/9, 2/11, 3/13, 3/15 w obr. 120 o łącznej pow. 0,6972 ha), położona w pobliżu skrzyżowania ulic Warszawskiej  z ul. Rydygiera. Ulica Warszawska jest drogą wyjazdową z Grudziądza w kierunku Warszawy, natomiast ulica Rydygiera stanowi główną drogę wjazdową w kierunku Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Biegańskiego - znajdującego się  w odległości kilkuset metrów od sprzedawanej nieruchomości. Ponadto od północnej strony nieruchomości w promieniu kilkudziesięciu metrów znajduje się droga wjazdowa do wsi "Gać". W pobliżu działki znajduje się również Geotermia Grudziądz, czyli dobrodziejstwa solanki z ujęcia G-1 w Maruszy. Ośrodek udziela również porad fizjoterapeutycznych, przekazuje wskazówki żywieniowe i dba o dobre samopoczucie pacjentów. Strefa fitness oferuje specjalistyczny sprzęt, salę funkcjonalną oraz wachlarz zajęć. W sąsiedztwie prezentowanej nieruchomości znajdują się domy jednorodzinne oraz budynki wielorodzinne. W odległości około   650 m od nieruchomości znajduje się liczące ponad 11 tysięcy mieszkańców Osiedle Lotnisko, zabudowane budynkami wielorodzinnymi.  Bliskość szkół i placówek oświatowych, leczniczej solanki termalnej oraz kąpielisk czy chociażby szpitala, sprawia, że każdego dnia – wokół terenu nieruchomości – skupia się duża liczba osób. Są to zarówno mieszkańcy Grudziądza, jak i osoby korzystające z dobrodziejstw naszego miasta. W pobliżu nieruchomości znajduje się przystanek autobusowy kilku linii komunikacyjnych.ZOBACZ>>OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Lokalizacja

Data dodania 28 września 2020

Data edycji 14 grudnia 2020

Newsletter

Bądź na bieżąco z Grudziądzem i zapisz się do Newslettera

Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.