Grudziądz Portal miejski

Grudziądz

Grudziądz

2. Rewitalizacja Miasta Grudziądza GPR

W 2023 roku upływa termin realizacji działań wpisanych do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2017-2023”. Miasto Grudziądz w celu kontynuowania procesu rewitalizacji przystąpiło do sporządzania „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2024-2035” (GPR). Istotny element poprzedzający opracowanie GPR stanowi diagnoza przeprowadzana na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, której celem jest zidentyfikowanie tych miejsc w gminie – miasto Grudziądz, w których występuje szczególna koncentracja zjawisk kryzysowych. Wyznaczony obszar zdegradowany i rewitalizacji cechuje się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk i ma istotne znaczenie z punktu widzenia rozwoju lokalnego gminy – miasto Grudziądz. Diagnoza obejmuje swoim zakresem pięć sfer, w tym przede wszystkim sferę społeczną oraz sfery: gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną i techniczną.  Zgodnie z przesłankami wynikającymi z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, obszar rewitalizacji stanowi nie więcej niż 20% powierzchni gminy i jest zamieszkały przez nie więcej niż 30% liczby jej mieszkańców.
Objęcie wskazanego w uchwale obszaru Gminnym Programem Rewitalizacji stanowi podstawę do wspierania go poprzez programy unijne i instrumenty krajowe lub warunkuje korzystanie z preferencji w innych instrumentach, programach i działaniach sektorowych. Program Rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy tak, aby nie pomijać aspektu społecznego, gospodarczego, przestrzenno - funkcjonalnego, technicznego, środowiskowego związanego zarówno ze wskazanym obszarem, jak i jego otoczeniem.
Celem rewitalizacji jest pobudzenie, uruchomienie mechanizmów rozwojowych, które sprawią, że nawet po zakończeniu interwencji, obszar będzie nadal się rozwijał. Niezbędnym elementem procesów rewitalizacyjnych jest prowadzenie działań o charakterze społecznym ukierunkowanym na mieszkańców.

Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Grudziądza.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Grudziądza Nr 538/23 z dnia 5 października 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Grudziądza Prezydent Grudziądza ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Miasta w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta, w sprawach dotyczących wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2024-2035.

Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji następuje na podstawie pisemnego formularza zgłoszeniowego dostępnego na:

  • stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu www.grudziadz.pl (w zakładce Dla Mieszkańców/ Fundusze Unijne/Program Rewitalizacji/ 2. Rewitalizacja Miasta Grudziądza GPR)
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu bip.grudziadz.pl (w zakładce Nabór członków do Komitetu Rewitalizacji Miasta Grudziądza)
  • w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1.

 Nabór członków do Komitetu prowadzony będzie od 6 do 20 października 2023 r.

 Wypełniony formularz w formie papierowej lub elektronicznej należy przekazać do dnia 20 października 2023 r. (decyduje data wpływu):

- w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, na parterze budynku przy ul. Ratuszowej 1 lub przesłać pocztą na adres siedziby Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, Wydział Funduszy Europejskich przy ul. Ratuszowej 1

- w formie elektronicznej (skan formularza), na adres:fe@um.grudziadz.pl 

 Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:

  • niepodpisane;
  • złożone w innym terminie niż wyznaczony;
  • przesłane w innej formie niż formularz zgłoszenia.

Informacja o wynikach naboru do Komitetu zostanie umieszczona po jego zakończeniu na stronie internetowej Miasta Grudziądza w  Biuletynie Informacji Publicznej.

Członkowie Komitetu Rewitalizacji zostaną powołani w drodze Zarządzenia przez Prezydenta Grudziądza.

Dokumenty do pobrania:
  1. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Grudziądza;
  2. Załącznik 1 do Zarządzenia - ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji Miasta Grudziądza;
  3. Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji Miasta Grudziądza;
  4. Załącznik nr 2 do Zarządzenia - regulamin losowania.

Data dodania 25 września 2023

Data edycji 06 października 2023

Newsletter

Bądź na bieżąco z Grudziądzem i zapisz się do Newslettera

Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.