Grudziądz Portal miejski

Grudziądz

Grudziądz

Grudziądzka Rada Seniorów

 

Grudziądzka Rada Seniorów jest organem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. Celem działania Rady jest pobudzanie aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej, wykorzystanie potencjału organizacji oraz podmiotów działających na rzecz seniorów.

Do zadań Rady należy w szczególności:

1) inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej osób starszych, wzmacniania ich aktywności obywatelskiej oraz służących ochronie praw i poszanowania godności osób w wieku senioralnym;

2) podejmowanie działań mających na celu wykorzystanie potencjału i czasu osób starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym w zakresie kultury, sportu, rekreacji i edukacji;

3) zapobieganie marginalizacji seniorów oraz przełamywanie stereotypów na temat starości i osób starszych;

4) współpraca z władzami miasta przy rozstrzyganiu istotnych problemów dotyczących potrzeb i oczekiwań osób w wieku senioralnym, w tym opiniowanie i konsultowanie spraw dotyczących seniorów przedłożonych przez Prezydenta lub Przewodniczącego Rady Miejskiej;

5) formułowanie i przedstawianie propozycji dotyczących krótko- i długoterminowych działań na rzecz osób starszych;

6) określanie potrzeb osób w wieku senioralnym, w tym w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, pomocy społecznej i usług opiekuńczych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;

7) współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się problemami osób starszych;

8) upowszechnianie wiedzy o potrzebach i uprawnieniach osób w wieku senioralnym;

9) upowszechnianie informacji o działaniach podejmowanych na rzecz osób starszych.

Kadencja Rady trwa 5 lat, a członkowie Rady pełnią swoją funkcję społecznie.

Tryb wyboru członków oraz zasady działania Rady określa Uchwała Nr XIII/116/15 Rady Miejskiej Grudziądza dnia 28 października 2015 roku w sprawie powołania Grudziądzkiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 3302 oraz z 2016 r. poz. 4623, z 2019 r. poz. 7082, z 2020 r. poz. 591 i z 2023 r. poz. 5504)).

Członkowie Grudziądzkiej Rady Seniorów zostali powołani Uchwałą Nr LII/432/21 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2021 r.

 

Członkowie Grudziądzkiej Rady Seniorów:

-        Pani Lidia Chmielewska - Przewodnicząca Rady

-        Pani Danuta Bober – Wiceprzewodnicząca Rady,

-        Pani Stanisława Grzebińska - Sekretarz Rady

-        Pani Helena Bagniewska,

-        Pan Bogdan Guzowski,

-        Pan Roman Malinowski,

-        Pan Grzegorz Miedzianowski,

-        Pan Piotr Mrozek,

-        Pan Marian Nyga,

-        Pan Jerzy Palikowski,

-        Pan Zdzisław Pankowski,

-        Pan Wiesław Poliński,

-        Pan Piotr Szulc,

-        Pan Jan Wróblewski,

-        Pani Cecylia Zimna.


 Siedziba Grudziądzkiej Rady Seniorów mieści się w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1.

W sprawach dotyczących działalności Grudziądzkiej Rady Seniorów można kontaktować się z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu:

– osobiście: ul. Ratuszowa 1,  pok. 212,

– telefonicznie: 56 45 10 311,

– drogą elektroniczną: senior@um.grudziadz.pl.

Data dodania 25 sierpnia 2016

Data edycji 19 lutego 2024

Newsletter

Bądź na bieżąco z Grudziądzem i zapisz się do Newslettera

Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.