Grudziądz

Grudziądz

Grudziądz Portal miejski

Grudziądz

Grudziądz

Grudziądz

Grudziądzka Rada Seniorów

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę


Grudziądzka Rada Seniorów jest organem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. Celem działania Rady jest pobudzanie aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej, wykorzystanie potencjału organizacji oraz podmiotów działających na rzecz seniorów.

Do zadań Rady należy w szczególności:

1) inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej osób starszych, wzmacniania ich aktywności obywatelskiej oraz służących ochronie praw i poszanowania godności osób w wieku senioralnym;

2) podejmowanie działań mających na celu wykorzystanie potencjału i czasu osób starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym w zakresie kultury, sportu, rekreacji i edukacji;

3) zapobieganie marginalizacji seniorów oraz przełamywanie stereotypów na temat starości i osób starszych;

4) współpraca z władzami miasta przy rozstrzyganiu istotnych problemów dotyczących potrzeb i oczekiwań osób w wieku senioralnym, w tym opiniowanie i konsultowanie spraw dotyczących seniorów przedłożonych przez Prezydenta lub Przewodniczącego Rady Miejskiej;

5) formułowanie i przedstawianie propozycji dotyczących krótko- i długoterminowych działań na rzecz osób starszych;

6) określanie potrzeb osób w wieku senioralnym, w tym w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, pomocy społecznej i usług opiekuńczych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;

7) współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się problemami osób starszych;

8) upowszechnianie wiedzy o potrzebach i uprawnieniach osób w wieku senioralnym;

9) upowszechnianie informacji o działaniach podejmowanych na rzecz osób starszych.

Kadencja Rady trwa 4 lata, a członkowie Rady pełnią swoją funkcję społecznie.

Tryb wyboru członków oraz zasady działania Rady określa Uchwała Nr XIII/116/15 Rady Miejskiej Grudziądza dnia 28 października 2015 roku w sprawie powołania Grudziądzkiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 3302 oraz z 2016 r. poz. 4623).

Członkowie I kadencji Grudziądzkiej Rady Seniorów zostali powołani Uchwałą Nr XIX/17/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 marca 2016 r. Skład Rady został zmieniony Uchwałą Nr LII/56/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 20 czerwca 2018 r.

 W skład Rady wchodzą:

– przedstawiciele osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych:

  • Pani Stefania Bieńkowska,
  • Pani Lidia Chmielewska,
  • Pan Adam Chojnacki,
  • Pani Helena Danielewicz,
  • Pan Grzegorz Gronau,
  • Pani Krystyna Niećko,
  • Pani Danuta Strzechowska-Micorek,
  • Pan Piotr Szulc,

– przedstawiciel Rady Miejskiej Grudziądza – Pan Wiesław Poliński,

– przedstawiciel Prezydenta Grudziądza – Pani Jolanta Herba.

 Pracami Grudziądzkiej Rady Seniorów kieruje prezydium w składzie:

Przewodnicząca Rady – Pani Lidia Chmielewska,

– Wiceprzewodniczący Rady - Pan Grzegorz Gronau,

Sekretarz Rady – Pani Danuta Strzechowska-Micorek.

Siedziba Grudziądzkiej Rady Seniorów mieści się w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1.

W sprawach dotyczących działalności Grudziądzkiej Rady Seniorów można kontaktować się z Referatem Spraw Społecznych w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu:

– osobiście: ul. Ratuszowa 1,  pok. 102,

– telefonicznie: 56 45 10 318, 56 45 10 452,

– drogą elektroniczną: senior@um.grudziadz.pl.


Od 24 lutego 2020 r. do 24 marca 2020 r. trwa dodatkowy nabór członków do II kadencji Grudziądzkiej Rady Seniorów.

Data dodania 25 sierpnia 2016

Data edycji 24 lutego 2020

Newsletter

Bądź na bieżąco z Grudziądzem i zapisz się do Newslettera

Newsletter

witryny stosujemy pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij