Grudziądz Portal miejski

Grudziądz

Grudziądz

POMOC NA ZATRUDNIENIE

POMOC PUBLICZNA UDZIELANA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY

Możliwości oraz warunki uzyskania pomocy publicznej w PUP Grudziądz regulują: ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415) oraz stosowne rozporządzenia.


Przedsiębiorcy mogą uzyskać na ich podstawie horyzontalną pomoc publiczną na zatrudnienie:

  • Z tytułu rekrutacji pracowników znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ramach organizacji i finansowania prac interwencyjnych (w postaci refundacji części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanej kwoty)
  • Z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy w ramach organizacji i finansowania prac interwencyjnych (w postaci refundacji części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanej kwoty)
  • Z tytułu doposażenia lub wyposażenia nowych miejsc pracy (w postaci refundacji poniesionych kosztów doposażenia lub wyposażenia w maksymalnej wysokości do 500% przeciętnego wynagrodzenia)
  • Z tytułu rekompensaty dla przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne (w postaci refundacji części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanej kwoty).


Podstawowe kryteria, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o udzielenie w/w pomocy na zatrudnienie:

  • Przedsiębiorstwo nie może być w stanie likwidacji bądź upadłości.
  • Udział własny w kosztach zatrudnienia nowych pracowników wyniesie co najmniej 25% i nie będzie on pochodził ze środków uzyskanych w związku z otrzymaną wcześniej pomocą publiczną w szczególności w formie kredytów preferencyjnych, dopłat do oprocentowania kredytów, gwarancji lub poręczeń udzielonych na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku,
  • Uzyskana pomoc związana z zatrudnieniem pracowników nie jest przydzielana łącznie z inną pomocą lub wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej,
  • Utworzone miejsce pracy stanowić będzie wzrost netto liczby pracowników u danego pracodawcy, w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy,
  • Utworzone miejsce pracy będzie utrzymywane przez minimalny okres 3 lat, lub 2 lat – w przypadku małych i średnich przedsiębiorców
  • Przedsiębiorca nie może posiadać zaległości w odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne, w regulowaniu należności podatkowych, w odprowadzaniu składek na rzecz PFRON.

W celu skorzystania z w/w oferty należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu stosowny wniosek wraz z załącznikami w nim określonymi (do pobrania w siedzibie PUP Grudziądz, ul. Parkowa 22 lub ze strony www.pup.grudziadz.com.pl zakładka Pracodawcy/Dokumenty do pobrania)

Z pełną ofertą PUP Grudziądz w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia oraz wspierania przedsiębiorczości można zapoznać się w siedzibie Urzędu (Grudziądz, ul. Parkowa 22, pok. 202, tel. 056 64 330 00 w. 123) lub na stronie www.pup.grudziadz.com.pl zakładka Pracodawcy/Instrumenty).

Data dodania 06 września 2018

Data edycji 20 lipca 2024

Newsletter

Bądź na bieżąco z Grudziądzem i zapisz się do Newslettera

Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.