Grudziądz Portal miejski

Grudziądz

Grudziądz

POMOC DE MINIMIS

POMOC DE MINIMIS  NA TWORZENIE MIEJSC PRACY – GŁÓWNE ZASADY WSPARCIA

 • Zwolnienie dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych na terenie gminy-miasto Grudziądz, z wyłączeniem osób zatrudnionych w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia zgłoszenia w jednym przedsiębiorstwie (tzn. w innej siedzibie lub oddziale firmy).
 • Limit pomocy w ciągu 3 lat podatkowych wynosi 200.000 EUR i podlega kumulacji z każdą pomocą de minimis otrzymaną z innych źródeł. W przypadku firm prowadzących działalność w zakresie drogowego transportu towarów limit ten wynosi 100.000 EUR.
 • Warunkiem jest utrzymanie zadeklarowanego poziomu zatrudnienia w każdym miesiącu w okresie odpowiednio 24, 36 albo 60 miesięcy, na które przyznane zostało zwolnienie.
 • Nie ma wymogu realizacji „nowej inwestycji”.
 • Moment zgłoszenia chęci korzystania ze zwolnienia wybiera firma – na podstawie wyliczeń wskaźnika, który oblicza się za 12 miesięcy wstecz od daty zgłoszenia.
 • Wartość zwolnienia wyliczana jest na podstawie dwuletnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników, na które składają się koszty wynagrodzenia brutto oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, pomniejszone o pomoc otrzymaną na te same koszty z innych źródeł publicznych.
 • Warunkiem otrzymania zwolnienia jest niezaleganie w stosunku do gminy-miasto Grudziądz z zapłatą podatków, i innych zaległości finansowych, w tym także takich, do których nie mają zastosowania przepisy Ordynacji podatkowej.
 • Prawo do zwolnienia nie obejmuje: nieruchomości zajętych na stacje paliw, banki, instytucje finansowe oraz obiekty handlowe w rozumieniu załącznika nr 1 do uchwały.

W stosunku do poprzednio obowiązujących uchwał zmieniono:

 • Wyodrębniona została kategoria mikroprzedsiębiorstwa i ustalono dla niej odrębne, łagodniejsze wymogi. Poprzednio mikro i mały przedsiębiorca musiał spełnić takie same wymagania dotyczące zatrudnienia żeby otrzymać pomoc.
 • Złagodzono warunki uzyskania zwolnienia dla wszystkich kategorii przedsiębiorstw, co połączone zostało ze zróżnicowaniem okresu możliwego zwolnienia od podatku.
 • W przeciwieństwie do wcześniejszych uchwał zwolnienie przysługuje na dwa lata (24 miesiące) lub na trzy lata (36 miesięcy).
 • W związku z brakiem przepisów wykonawczych dla stworzenie programu pomocy regionalnej uchwała stwarza możliwość, aby nowy inwestor lub firma reinwestująca w Grudziądzu (realizująca nową inwestycję), mogły skorzystać ze wsparcia w ramach pomocy de minimis, a nie w ramach pomocy regionalnej. Dla takich podmiotów ustalono odrębne warunki, tj. w przypadku wzrostu netto zatrudnienia o co najmniej 100 pracowników zwolnienie przysługuje na okres 5 lat (60 miesięcy).
 • Gwarancją wiarygodnego wzrostu zatrudnienia jest wyłączenie w uchwale możliwości przenoszenia pracowników pomiędzy podmiotami w ramach jednego konsorcjum z udziałem podatnika, w celu formalnego wykazania wzrostu zatrudnienia oraz obowiązek utrzymania poziomu zatrudnienia (po uwzględnieniu jego wzrostu) przez pełny okres, na który zwolnienie może być udzielone.


Zobacz uchwałę >> TUTAJ

POMOC DE MINIMIS W OBSZARZE STARÓWKI

W obszarze grudziądzkiego Starego Miasta na zwolnienie od podatku od nieruchomości mogą liczyć mikroprzedsiębiorcy z wyłączeniem niektórych branż, które nie wymagają dodatkowego wsparcia. Celem programu jest stymulowanie rozwoju działalności gospodarczej w podstawowej dzielnicy Miasta, w której obserwuje się stopniowy zanik aktywności gospodarczej. Skutkiem preferencji podatkowej winno być w perspektywie kilku najbliższych lat zmniejszenie ilości pustych lokali użytkowych. Pożądane jest na przykład aktywizowanie sektora turystycznego i gastronomii. Zajmowanie lokali powinno również poprawić estetykę budynków i ich otoczenia.

Zobacz uchwałę >> TUTAJ

Pomoc publiczna to wsparcie udzielane przedsiębiorstwu, o ile jednocześnie spełnione są następujące warunki:

• jest przyznawane przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych,
• udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku,
• ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów),
• grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE.

Aby wsparcie stanowiło pomoc publiczną, wymienione powyżej warunki muszą zaistnieć łącznie. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony, nie mamy do czynienia z pomocą publiczną.

Data dodania 06 września 2018

Data edycji 20 lutego 2023

Newsletter

Bądź na bieżąco z Grudziądzem i zapisz się do Newslettera

Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.