Grudziądz Portal miejski

Grudziądz

Grudziądz

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Organizacje pozarządowe, stają się w coraz szerszym zakresie odpowiedzialnym i kompetentnym partnerem samorządu w realizacji jego zadań. Skupiają ludzi o dużej wiedzy i doświadczeniu. Stwarzają możliwość twórczej i pożytecznej działalności na rzecz społeczeństwa. Współpraca organizacji pozarządowych z  samorządem terytorialnym stwarza szansę lepszej realizacji ich wspólnego celu jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców.

Współpraca samorządu i organizacji może być prowadzona w następujących formach:

 • zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych,
 • wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności przez organy administracji publicznej i organizacje,
 • konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych
  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
 • konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery pożytku publicznego
  z radą działalności pożytku publicznego (w przypadku jej powołania),
 • tworzenia wspólnych zespołów doradczych i inicjatywnych, składających się
  z przedstawicieli sektora pozarządowego i administracji publicznej.

Kluczowym dokumentem, określającym zasady współpracy pomiędzy władzami gminy-miasto Grudziądz a działającymi na jej terenie organizacjami pozarządowymi jest Program współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi.

Program współpracy na 2023 r.


Podstawowe akty prawne, regulujące działalność organizacji pozarządowych i ich współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r., poz. 571).

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2261)

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2023 r., poz. 166)

R
ozporzadzenie Przewodniczacego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Rozporzadzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Zarządzenie Nr 615/23 Prezydenta Grudziądza z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie procedury zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowymWzory ofert realizacji zadania publicznego oraz sprawozdań z wykonania tych zadań


Tryb konkursowy:

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Wzór zestawienia dokumentów księgowych

Tryb pozakonkursowy:

Wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego  (w przypadku pominięcia otwartego konkursu ofert)  

Wzór uproszczonego sprawozdania z wykonania zadania publicznego  (w przypadku pominięcia otwartego konkursu ofert)


Księga Znaku Urzędu Miejskiego w Grudziądzu i logotypy „Dofinansowano ze środków gminy-miasto Grudziądz”

Księga Znaku Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 

Loga 
„Dofinansowano ze środków gminy-miasto Grudziądz”:

Logo CMYK 

Stempel CMYK 

Logo RGB 

Logo RGB bez tła

Stempel RGB 

Data dodania 29 października 2010

Data edycji 30 listopada 2023

Newsletter

Bądź na bieżąco z Grudziądzem i zapisz się do Newslettera

Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.