Grudziądz Portal miejski

Grudziądz

Grudziądz

Konferencja naukowa Saeculum Aureum Civitatis Graudensis. Rola Grudziądza oraz jego okolic w Prusach Królewskich i I Rzeczpospolitej w XVI wieku.

19 listopada (czwartek)  ON-LINE

Konferencja naukowa Saeculum Aureum Civitatis Graudensis. Rola Grudziądza oraz jego okolic w Prusach Królewskich i I Rzeczpospolitej w XVI wieku.


Szanowni Państwo,

Dyrektor Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu Wioletta Pacuszka ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową Saeculum Aureum Civitatis Graudensis. Rola Grudziądza oraz jego okolic w Prusach Królewskich i I Rzeczpospolitej w XVI wieku.

Konferencja odbędzie się on-line w czwartek, 19 listopada 2020 r. Aby uczestniczyć w wykładach - zapraszamy tutaj: Konferencja on-line

 

Program:

9.30 Otwarcie konferencji

9.30-10.00 prof. dr hab. Janusz Małłek, Protestantyzm w Prusach Królewskich w XVI w. z uwzględnieniem Grudziądza

10.30-10.50 prof. dr hab. Jacek Wijaczka, Prusy Królewskie w XVI w. i ich gospodarka

10.50-11.10 prof. dr hab. Wiesław Sieradzan, Złoty wiek Grudziądza w literaturze

historycznej polskiej i niemieckiej

11.10-11.30 dk. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski, Kościół katolicki w Grudziądzu w XVI w.

11.30-11.50 dr Janusz Bonczkowski, Stan gospodarki miasta Grudziądza pod koniec XVI w.

11.50-12.10 dr hab. Piotr Birecki, prof. UMK, W służbie konfesji. Sztuka ewangelicka i katolicka we

wczesnonowożytnym Grudziądzu

12.10-12.30 mgr Izabela Fijałkowska, Architektura miasta Grudziądza w XVI wieku

12.30-13.00 mgr Mariusz Żebrowski, Fortyfikacje miejskie Grudziądza w XVI wieku

13.00-13.30 Dyskusja

13.30-15.00 Przerwa

15.00-15.20 mgr Łukasz Ciemiński, XVI-wieczna Pieta ze zbiorów Muzeum im. ks. dr. Władysława

Łęgi w Grudziądzu. Między stylem międzynarodowym a gotykiem prowincjonalnym

15.20-15.40 mgr Teresa Tylicka, Kultura umysłowa miasta Grudziądza i jej wpływ na rozwój nauki i

sztuki w XVI i XVII wieku

15.40-16.00 mgr Dawid Schoenwald, Zygmunt III Waza w Grudziądzu w latach 1587 i 1593

16.00-16.20 dr hab. Wiesław Nowosad, prof. UMK, Szlachta okolic Grudziądza w XVI wieku

16.20-16.40 dr Janusz Bonczkowski, dr hab. Marcin Hlebionek, prof. UMK, Długie życie

średniowiecznych pieczęci Grudziądza. Szkic o ich historii oraz medialności

16.40-17.00 dr Michał Targowski, Początki osadnictwa olęderskiego w okolicach Grudziądza

17.20-18.00 Dyskusja i zakończenie konferencji