Grudziądz

Grudziądz

Grudziądz Portal miejski

Grudziądz

Grudziądz

Grudziądz

Uwłaszczenie gruntów mieszkaniowych

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów weszła w życie 1 stycznia 2019 r. i w związku z tym nie należy już wnosić opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Potwierdzeniem przekształcenia będzie zaświadczenie, które zostanie wydane przez Prezydenta Grudziądza z urzędu dla wszystkich właścicieli tych budynków lub lokali w terminie do 31 grudnia 2019 r.

Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów, będą zobowiązane do uiszczania przez 20 lat rocznej opłaty za przekształcenie, równej wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste obowiązującej 1 stycznia 2019 r.

Pierwsza opłata przekształceniowa za rok 2019 będzie  płatna do 29 lutego 2020 r. - będzie można ją wnieść dopiero po uzyskaniu zaświadczenia o uwłaszczeniu. Dokument ten upoważni również do jednorazowego wniesienia tej opłaty na wniosek właściciela nieruchomości lub lokalu mieszkalnego.

Wyjątek będą stanowiły przypadki, w których toczy się postępowanie w sprawie przekształcenia, na podstawie ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (dotyczy to w szczególności Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu oraz właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach tej Spółdzielni). Wniesienie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego zależne będzie od tego, czy postępowanie w sprawie przekształcenia prowadzone będzie na dotychczasowych zasadach, czy też nastąpi w trybie nowej ustawy.

Użytkownicy wieczyści oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa wraz ze współużytkownikami wieczystymi, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę winni złożyć do 31 marca 2019 r. oświadczenie o prowadzeniu dalszego postępowania na podstawie dotychczasowych przepisów. 

W przypadkach kontynuowania postępowania w sprawie przekształcenia na dotychczasowych zasadach, opłata za użytkowanie wieczyste będzie wymagalna do chwili wydania decyzji o przekształceniu. Niemniej jednak ostateczny termin na jej wydanie określony został w ustawie do 31 grudnia 2021 r.  
 
Jeżeli postępowanie to nie zakończy się do 31 grudnia 2021 r. wydaniem decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, przekształcenie dla tych nieruchomości nastąpi, od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z zasadami określonymi w nowej ustawie, wydaniem stosownego zaświadczenia.

W takim przypadku wysokość opłaty będzie równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby 1 stycznia 2022 r.

W przypadku niezłożenia oświadczenia do 31 marca 2019 r., przekształcenie następuje ze skutkiem na 1 stycznia 2019 r., zgodnie z zasadami określonymi w nowej ustawie i zakończy się wydaniem zaświadczenia o przekształceniu.

Osoby, które są właścicielami lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej powinny kontaktować się w tej sprawie ze Spółdzielnią  Mieszkaniową w Grudziądzu.

Warto dodać, że na sesji Rady Miejskiej 28 grudnia 2018 r. radni przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz. Radni podjęli decyzję o udzieleniu  się bonifikaty w wysokości 90% od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie gruntu stanowiącego własność gminy-miasto Grudziądz, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym. Treść uchwały dostępna tutaj.
 
Biuro Prezydenta
 
 

Data dodania 04 stycznia 2019

Data edycji 10 stycznia 2019

Newsletter

Bądź na bieżąco z Grudziądzem i zapisz się do Newslettera

Newsletter

witryny stosujemy pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij