Grudziądz Portal miejski

Uwłaszczenie gruntów mieszkaniowych

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów weszła w życie 1 stycznia 2019 r. i w związku z tym nie należy już wnosić opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Potwierdzeniem przekształcenia będzie zaświadczenie, które zostanie wydane przez Prezydenta Grudziądza z urzędu dla wszystkich właścicieli tych budynków lub lokali w terminie do 31 grudnia 2019 r.

Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów, będą zobowiązane do uiszczania przez 20 lat rocznej opłaty za przekształcenie, równej wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste obowiązującej 1 stycznia 2019 r.

Pierwsza opłata przekształceniowa za rok 2019 będzie  płatna do 29 lutego 2020 r. - będzie można ją wnieść dopiero po uzyskaniu zaświadczenia o uwłaszczeniu. Dokument ten upoważni również do jednorazowego wniesienia tej opłaty na wniosek właściciela nieruchomości lub lokalu mieszkalnego.

Wyjątek będą stanowiły przypadki, w których toczy się postępowanie w sprawie przekształcenia, na podstawie ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (dotyczy to w szczególności Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu oraz właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach tej Spółdzielni). Wniesienie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego zależne będzie od tego, czy postępowanie w sprawie przekształcenia prowadzone będzie na dotychczasowych zasadach, czy też nastąpi w trybie nowej ustawy.

Użytkownicy wieczyści oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa wraz ze współużytkownikami wieczystymi, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę winni złożyć do 31 marca 2019 r. oświadczenie o prowadzeniu dalszego postępowania na podstawie dotychczasowych przepisów. 

W przypadkach kontynuowania postępowania w sprawie przekształcenia na dotychczasowych zasadach, opłata za użytkowanie wieczyste będzie wymagalna do chwili wydania decyzji o przekształceniu. Niemniej jednak ostateczny termin na jej wydanie określony został w ustawie do 31 grudnia 2021 r.  
 
Jeżeli postępowanie to nie zakończy się do 31 grudnia 2021 r. wydaniem decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, przekształcenie dla tych nieruchomości nastąpi, od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z zasadami określonymi w nowej ustawie, wydaniem stosownego zaświadczenia.

W takim przypadku wysokość opłaty będzie równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby 1 stycznia 2022 r.

W przypadku niezłożenia oświadczenia do 31 marca 2019 r., przekształcenie następuje ze skutkiem na 1 stycznia 2019 r., zgodnie z zasadami określonymi w nowej ustawie i zakończy się wydaniem zaświadczenia o przekształceniu.

Osoby, które są właścicielami lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej powinny kontaktować się w tej sprawie ze Spółdzielnią  Mieszkaniową w Grudziądzu.

Warto dodać, że na sesji Rady Miejskiej 28 grudnia 2018 r. radni przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz. Radni podjęli decyzję o udzieleniu  się bonifikaty w wysokości 90% od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie gruntu stanowiącego własność gminy-miasto Grudziądz, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym. Treść uchwały dostępna tutaj.
 
Biuro Prezydenta
 
 

Data dodania 04 stycznia 2019

Newsletter

Bądź na bieżąco z Grudziądzem i zapisz się do Newslettera

Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij