Grudziądz Portal miejski

Grudziądz

Grudziądz

Zaproszenie do składania wniosków o wpis na listę biegłych rzeczoznawców majątkowych

Prezydent Grudziądza

Zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania wniosków o wpis na listę  rzeczoznawców  majątkowych - biegłych  w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Grudziądza.

O wpis na listę rzeczoznawców  mogą ubiegać się osoby,  które

1) posiadają uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego od co najmniej 12 miesięcy przed  dniem złożenia wniosku o wpis;

2) wykażą się należytym wykonaniem operatów szacunkowych dla organów administracji  publicznej w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych.

 Rzeczoznawcy majątkowi ubiegający się o wpis na listę rzeczoznawców powinni   złożyć następujące dokumenty:

1) wniosek o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych - biegłych  w postępowaniach administracyjnych  prowadzonych przez   Prezydenta Grudziądza;

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa nadania uprawnień z zakresu szacowania nieruchomości;

3) aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  prowadzonej działalności zawodowej ( poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię polisy);

4) dokumenty potwierdzające  należyte  wykonanie operatów szacunkowych  dla organów administracji publicznej  w okresie ostatnich  3 lat poprzedzających złożenie wniosku  o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych w ilości co najmniej 10 operatów szacunkowych
w postępowaniach administracyjnych.

Przed złożeniem wniosku obowiązkowo należy zapoznać się z treścią:

-  Zarządzenia Nr 194/2017 Prezydenta Grudziądza z dnia   15 maja 2017 r. w sprawie  zasad powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowań administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Grudziądza, zmienionego Zarządzeniem Nr 354/2017 Prezydenta Grudziądza z dnia 14 sierpnia 2017r., opublikowanych na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „prawo lokalne”  →  „zarządzenia prezydenta”;

- wzoru umowy regulującej zasady współpracy;

- cennika Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ustalającego wysokość wynagrodzeń za czynności biegłego  rzeczoznawcy majątkowego, który będzie obowiązywał do grudnia 2023 r.

Wniosek  na załączonym formularzu  wraz z  wymaganymi dokumentami należy złożyć  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu,  Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ul. Ratuszowa 1, 86-300  Grudziądz  ( pok. 310)  lub  przesłać pocztą na wskazany adres.

Zaproszenie to  zostało opublikowane na stronie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce w zakładce „ informacje” → „gospodarka nieruchomościami” oraz na stronie internetowej  Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce
„ dla  inwestorów” → „gospodarka nieruchomościami” → „lista biegłych rzeczoznawców majątkowych”.

Załączniki można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 312  lub pobrać ze  stron internetowych, na których zaproszenie ostało opublikowane.   

W przypadku pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu 56 45 10 277 lub na adres
 e-mailowy: a.brzyska@um.grudziadz.pl.

Załączniki :

1) formularz wniosku

2) wzór umowy

3)  kopia cennika Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ustalającego wysokość wynagrodzeń za czynności biegłego  rzeczoznawcy majątkowego.

Data dodania 15 października 2018

Data edycji 03 lutego 2022

Newsletter

Bądź na bieżąco z Grudziądzem i zapisz się do Newslettera

Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.