Grudziądz Portal miejski

Grudziądz

Grudziądz

Inwestowanie z rozsądkiem. Jak emocje wpływają na decyzje inwestycyjne?

Emocje odgrywają kluczową rolę w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Mogą być przyczyną znaczących strat na giełdzie. Niedoświadczeni inwestorzy, kierowani skrajnymi emocjami, często podejmują złe decyzje i w rezultacie tracą zainwestowany kapitał. A zatem nie pozwólmy, aby emocje kierowały naszymi decyzjami inwestycyjnymi.

Emocje w inwestowaniu.

Warren Buffett mówi: „Bądź chciwy, gdy inni się boją i bój się, gdy inni są chciwi”. To właśnie te dwie emocje - strach i chciwość najczęściej pojawiają się przy inwestowaniu.

Strach przed utratą kapitału może skłonić inwestora do podejmowania decyzji opartych na lęku i unikania ryzyka. Strach nie pozwala wykorzystać potencjalnych szans - unikamy inwestowania w ogóle lub nie oceniamy właściwie danej inwestycji. Odczuwamy go najczęściej przy zmianie trendu na rynku.

Chciwość w sytuacji, gdy nasza inwe­sty­cja przy­nosi pożą­dany zwrot, powoduje, że chcemy osią­gnąć jesz­cze wię­cej. Może to prowadzić do nieprzemyślanych działań, takich jak kupowanie akcji o wysokich cenach bez odpowiedniej analizy technicznej lub fundamentalnej. Niektórzy inwestorzy, ze względu na chciwość mogą zainwestować ogromne kwoty w jedną inwestycję, która obiecuje wysokie zyski, bez uwzględnienia związanego z nią ryzyka.

Przykłady innych skrajnych emocji, które mogą wpływać na decyzje inwestycyjne:

  • euforia/entuzjazm – mogą wywołać nadmierną pewność siebie i skłonność do podejmowania zbyt ryzykownych inwestycji. To nic innego jak ślepa fascy­na­cja moż­li­wo­ścią zarobku, zazwy­czaj wspie­rana donie­sie­niami medial­nymi i ryn­ko­wym,
  • nadzieja na duży zysk - inwestor kierując się nadzieją podejmuje nieracjonalne decyzje. Zbyt długie oczekiwanie na zmianę sytuacji rynkowej może być obarczone dużym ryzykiem poniesienia straty,
  • panika - może prowadzić do nagłych i pochopnych decyzji sprzedaży akcji w obliczu spadających cen. To moment, kiedy inwe­sto­rzy nie mogą już wytrzy­mać napię­cia zwią­za­nego ze stra­chem. Najczęściej powstaje po dłuż­szych spad­kach lub po poja­wie­niu się nie­ko­rzyst­nych donie­sień z rynku,
  • gniew/żal - zazwy­czaj odczuwamy gniew na oto­cze­nie: na doradcę, na giełdę czy na media. Doszu­ku­jemy się winy na zewnątrz, aby uspra­wie­dli­wić swoją decy­zję i poniesioną stratę.

Plan inwestycyjny.

Aby ograniczyć wpływ emocji na decyzje inwestycyjne, kluczowe jest posiadanie wypracowanego planu inwestycyjnego.  Pomoże on nam określić cele, tolerancję ryzyka oraz strategię, która jest dostosowana do naszych potrzeb. Trzymając się planu, ograniczamy wpływ emocji na nasze decyzje. Działanie oparte na wiedzy i doświadczeniu zapewni nam dobrą analizę rynku, w przeciwieństwie do działania opartego na intuicji.

Ponadto, warto zrozumieć, że istnieją pewne pułapki myślowe, które mogą wpływać na nasze decyzje inwestycyjne. Często ludzie są podatni na efekt stadny, czyli tendencję do naśladowania działań innych inwestorów. To może prowadzić do podejmowania decyzji na podstawie emocji innych, a nie na podstawie własnych analiz.  Również pułapki myślowe, takie jak potwierdzenie własnych uprzedzeń czy nadmierna pewność siebie, mogą być nieobiektywne i wpływać na nasze decyzje.

Dywersyfikacja.

Jednym ze sposobów radzenia sobie z emocjami podczas inwestowania jest praktykowanie dywersyfikacji. Dywersyfikacja polega na rozłożeniu naszych inwestycji na różne produkty i instrumenty. Dzięki temu zmniejszamy ryzyko związane z jedną konkretną inwestycją i minimalizujemy wpływ emocji na nasze decyzje. Rozproszenie naszych inwestycji daje nam większą elastyczność i pomaga zmniejszyć negatywne skutki wahań cen na rynku. W takiej sytuacji, nawet gdy jedna inwestycja przynosi stratę, to może być ona równoważona przez inne aktywa, które okazały się zyskowne.

Zrozumienie, jak emocje wpływają na nasze decyzje inwestycyjne, jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu na rynkach finansowych dlatego warto zastanowić się, jak sobie z tym radzić i podejmować bardziej świadome, racjonalne decyzje inwestycyjne. Inwestor, który jest świadomy swoich emocji, może zwiększać swoje dochody, przy zachowaniu spokoju.


Artykuł powstał w ramach projektu edukacyjnego EduAkcja.

Więcej o projekcie na www.edu-akcja.org


Data dodania 23 października 2023

Data edycji 02 marca 2024

Newsletter

Bądź na bieżąco z Grudziądzem i zapisz się do Newslettera

Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.