Grudziądz Portal miejski

Grudziądz

Grudziądz

Rządowy Program Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za Życiem”

Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno - Opiekuńczy
w Zespole Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych
w Grudziądzu
 
Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą-miasto Grudziądz a Ministerstwem Edukacji Narodowej dla potrzeb Rządowego Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za Życiem” (Priorytet II, działanie 2.4 - Utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością) Zespół Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych w Grudziądzu przy ul. Parkowej 25 w latach 2017-2021 pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.
            
Od dnia 12 grudnia 2017 r. w ramach Programu prowadzone są w Zespole Placówek bezpłatne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 • zajęcia te odbywają się na podstawie dostarczonej do Zespołu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
 • zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przeznaczone są dla dzieci, u których została wykryta niepełnosprawność lub zagrożenie wystąpienia niepełnosprawności
 • zajęcia polegają na stymulowaniu rozwoju psychoruchowego, poznawczego, emocjonalnego  
  i społecznego dziecka z uwzględnieniem rozwoju jego aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym
 • celem zajęć jest kształtowanie i rozwijanie umiejętności życiowych dziecka, porozumiewania się, radzenia sobie z emocjami oraz wsparcie rodziny dziecka 
 
Do zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego należy:
 • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka
 • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej
 • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy
 • organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów
 • koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu
 
W ramach zajęć,  w zależności od indywidulanych potrzeb i możliwości dziecka, stosowane są m.in. metody, takie jak: 
 • terapia integracji sensorycznej
 • terapia polisensoryczna
 • Snoezelen - sala doświadczania świata
 • terapia behawioralna
 • terapia z wykorzystaniem lalki terapeutycznej „Empathy Dolls”
 • terapia metodą M. Montessori
 • terapia metodą M.CH. Knill
 • terapia metodą A. Tomatisa
 • terapia metodą EEG Biofeedback
 • terapia Makaton
 • metoda dobrego startu 
 • wspomaganie rozwoju mowy, porozumiewania się i kompetencji komunikacyjnych
  • terapia ruchu rozwijającego metodą W. Sherborne
  • gimnastyka korekcyjna
  • rehabilitacja ruchowa
  • terapia korekcyjno-kompensacyjna
  • terapia ręki
  • terapia  taktylna
  • socjoterapia
  • kynoterapia
 • terapia logopedyczna
  • terapia pedagogiczna
  • terapia psychologiczna
 
Sposób prowadzenia zajęć:
 • terapeuta pracuje z dzieckiem i jego rodziną indywidualnie  
 • współpraca z rodziną dziecka polega m.in. na udzielaniu instruktażu, porad, konsultacji                 w zakresie pracy z dzieckiem, udzielaniu pomocy w zakresie kształtowania postaw  i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem, wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania
 • praca terapeutów uwzględnia zalecenia określone w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez poradnię, a także preferencje dziecka, jego zainteresowania oraz ulubione formy aktywności
 
Więcej informacji można uzyskać osobiście w Zespole Placówek Edukacyjno – Rewalidacyjnych w Grudziądzu przy ul. Parkowej 25 lub telefonicznie: (56) 46 234 26,  609 004 795.
***  ZAPRASZAMY ***

Data dodania 22 stycznia 2020

Data edycji 22 stycznia 2020

Newsletter

Bądź na bieżąco z Grudziądzem i zapisz się do Newslettera

Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.