Grudziądz Portal miejski

Grudziądz

Grudziądz

1. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. 
Grudziądz – Miasto na prawach powiatu otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

1) Nazwa zadania: Budowa dróg na osiedlu Rządz w Grudziądzu – etap I.

Całkowita wartość zadania: 23 351 377 zł

Opis zadania: Inwestycja polega na budowie infrastruktury drogowej, która poprawi dostępność nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz usługową. Etap I obejmuje głównie: budowę drogi gminnej (ul. Kulerskiego), budowę pętli autobusowej w sąsiedztwie pętli tramwajowej wraz z drogą dojazdową. W wyniku realizacji projektu poprawi się dostępność komunikacyjna osiedla do dróg powiatowych oraz krajowych. Inwestycja zostanie zakończona w 2024 roku.


2) Nazwa zadania:
Budowa infrastruktury drogowej wraz z budową Miejskiej Hali Targowej Handlu Hurtowego.