Grudziądz Portal miejski

Grudziądz

Grudziądz

Znamy już grudziądzkich delegatów do sejmiku organizacji pozarządowych

22 listopada w Grudziądzkim Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57 odbyły się wybory przedstawicieli Grudziądza na kolejną kadencję Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Spotkanie było okazją do podsumowania działalności w Sejmiku przez dotychczasowych delegatów.

W kolejnej kadencji Sejmiku grudziądzkie organizacje pozarządowe będzie reprezentowało dwóch przedstawicieli tj. delegat i jego zastępca.

Decyzją grudziądzkich organizacji, do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego wybrano:

– Natalię Bator-Kunikowską – która będzie delegatem,

– Dorotę Zydlewską – jako stałego zastępcę delegata.