Grudziądz Portal miejski

Wielkie Tarpno - Bluszczowa - działki budowlane pod domy lub usługi

Dane podstawowe

Lokalizacja ul. Bluszczowa

Rodzaj nieruchomości Niezabudowane

Nr działki/działek, obręb geodezyjny ul. Bluszczowa, nieruchomości w obrębie 160 oznaczone jako działki: - dz. 61/11 pow. 0.1205 ha - dz. 61/12 pow. 0.1000 ha - dz. 61/13 pow. 0.1093 ha - dz. 61/14 pow. 0.1195 ha - dz. 61/15 pow. 0.2224 ha - dz. 61/16 pow. 0.1202 ha - dz. 61/18 pow. 0.1202 ha - dz. 61/19 pow. 0.1059 ha - dz. 61/20 pow. 0.2502 ha - dz. 61/22 pow. 0.1021 ha

Numer księgi wieczystej TO1U/00019149/3

Powierzchnia całkowita 1.37 ha

Własność Miejska

Infrastruktura techniczna Gaz , Elektryczność , Woda , Kanalizacja

Charakterystyka

Przeznaczenie nieruchomości Nieruchomość niezabudowana stanowiąca teren dwufunkcyjny o funkcjach równorzędnych: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wyłącznie w formie zabudowy wolnostojącej lub bliźniaczej oraz usług, o ile nie będą źródłem uciążliwości (symbol 4 MN/U). Nieznaczna część nieruchomości stanowiących działki nr 61/20 i nr 61/22 w obr. 160, przeznaczona jest pod drogę wewnętrzną, końcowy odcinek ul. Powojowej, stanowiący dojście i dojazd do zamkniętych terenów kolejowych 21 TZ, zakończoną projektowanym placem manewrowym (symbol 011 KDW).

Ograniczenia wysokości budynków do 9m - II kondygnacje

Strefa buforowa/ochronna Tak. W gruncie nieruchomości oznaczonych jako działki nr 61/11 i nr 61/16 przebiega kabel elektroenergetyczny SN-15 kV a nad nieruchomościami stanowiącymi działki nr 61/11, nr 61/16, nr 61/18, nr 61/19, nr 61/20 i nr 61/22, przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna SN-15kV, ponadto na działkach nr 61/11 i nr 61/22 posadowione są słupy elektroenergetyczne (po 1 szt). Na załączniku graficznym do w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została zaznaczona istniejąca linia SN-15 kV ze strefą oddziaływania. Dla istniejących linii elektroenergetycznej (EE) 15 kV, wyznaczono zgodnie z rysunkiem planu strefę pasa technicznego, w której zmiana sposobu użytkowania terenu polegająca w szczególności na usytuowaniu obiektów budowlanych, wymaga uzgodnienia z dysponentem tej sieci. Nieruchomości stanowiące działki nr 61/15 i nr 61/20 położone są w sąsiedztwie linii kolejowej. W zagospodarowaniu terenów sąsiadujących z obszarem kolejowym obowiązują ograniczenia w ich zagospodarowaniu wynikające z przepisów odrębnych dotyczących usytuowania budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie obszarów kolejowych oraz możliwości umieszczania na terenach sąsiadujących z obszarami kolejowymi zasłon śnieżnych, zakładania żywopłotów, urządzania i utrzymywania pasów przeciwpożarowych (ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym - Dz.U. z 2017 r. poz. Dz.U. z 2019 r. poz. 710 z późn. zm.).Zgodnie z załącznikiem graficznym do w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na nieruchomości stanowiącej działkę nr 61/22 zostały określone obowiązujące linie zabudowy. Na nieruchomości stanowiącej działki nr 61/15 i nr 61/20 została określona maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy.

Wytyczne do projektowania Zawiera plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Wielkie Tarpno II”, obejmujący teren ograniczony ulicami Jaśminową, Paderewskiego i linią kolejową, zatwierdzony Uchwałą Nr XXIII/44/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28.03.2012r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z dnia 12.04.2012r., poz. 866.). - oraz rysunek tego planu.

Stan obecny Nieruchomości niezabudowane

Informacja o terenach przyległych Nieruchomości zabudowane domami jednorodzinnymi, kanał Trynka, tory kolejowe relacji Grudziądz - Malbork

Dostępność komunikacyjna ul. Bluszczowa W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla nieruchomości oznaczonych jako działka nr 61/11, nr 61/12, nr 61/13, nr 61/14, nr 61/15, nr 61/16, nr 61/18, nr 61/19 i nr 61/20 zostanie ustanowiona odpłatna służebność drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, oznaczonej jako działka nr 61/17 w obr. 160, zapisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00056761/0. Ustanowienie służebności gruntowej nastąpi za wynagrodzeniem rocznym w wysokości 190,00 złotych + należny podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu płatności wynagrodzenia. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 31 marca każdego roku.

Forma zbycia Sprzedaż

Cena zobacz ogłoszenie o wykazie

Informacje dodatkowe

Kontakt Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. 312), tel. (56) 4510277 lub na stronie internetowej www.bip.grudziadz.pl w zakładce pn. „sprzedaż nieruchomości”.

Opis

Bluszczowa zabudowa jednorodzinna/usługi
Na sprzedaż w drodze przetargu miejskie działki budowlane położone w dzielnicy Wielkie Tarpno, przy ul. Bluszczowej, w sąsiedztwie Kanału Trynka, toru kolejowego relacji Grudziądz - Malbork oraz istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

RYSUNEK PLANU


OGŁOSZENIE O PRZETARGU >> Zobacz

Lokalizacja

Data dodania 19 listopada 2018

Data edycji 18 czerwca 2020

Newsletter

Bądź na bieżąco z Grudziądzem i zapisz się do Newslettera

Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.