Grudziądz Portal miejski

PSSE kompleks IV (16,53 ha)

Dane podstawowe

Lokalizacja ul.Lipowa

Rodzaj nieruchomości Niezabudowane

Nr działki/działek, obręb geodezyjny 203/18, obręb 162 pow. 16,5338 ha

Numer księgi wieczystej TO1U/00042547/3

Powierzchnia całkowita 16.53 ha

Własność PSSE

Infrastruktura techniczna Gaz , Elektryczność , Woda , Sieć telekomunikacyjna , Kanalizacja , Odprowadzanie wód deszczowych

Charakterystyka

Przeznaczenie nieruchomości Działalność produkcyjno-składowa (symbol 6P/S)

Ograniczenia wysokości budynków brak ograniczeń

Strefa buforowa/ochronna 10 m od dróg i Kanału Trynka

Wytyczne do projektowania Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy, parametry i zasady zagospodarowania terenu:1) nie ustala się wysokości zabudowy, oraz spadków i pokrycia dachów.3. Ustalenia dotyczące zasad użytkowania terenów:1) nie określa się powierzchni zabudowy oraz powierzchni utwardzonych;2) powierzchnia biologicznie czynna min. 25% powierzchni terenu łącznie z wyznaczonymi pasami terenu biologicznie czynnego jak w ustaleniach ogólnych § 10 p. 3;3) dopuszcza się ogrodzenie terenu do wysokości 2,20 m od poziomu terenu z wyjątkiem stosowania prefabrykowanych elementów żelbetowych;4) linie zabudowy jak na rysunku planu.4. Ustalenia dotyczące zasad podziału terenu:1) dopuszcza się podziały na mniejsze działki, pod warunkiem wykonania koncepcji zagospodarowania całego terenu z uwzględnieniem układu komunikacji pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami w połączeniu z układem zewnętrznym.

Stan obecny Teren niezabudowany, dzierżawiony pod stogi siana przez miejską spółkę

Informacja o terenach przyległych Tereny inwestycyjne Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, szkoła rolnicza, osiedle mieszkaniowe

Dostępność komunikacyjna Drogi główne i dojazdowe: Ulica Polskiej Strefy Inwestycji

Forma zbycia Sprzedaż

Cena 123 zł/m²: około 100 zł netto

Informacje dodatkowe

Kontakt Joanna Gasek
Kierownik Oddziału w Toruniu | Dział Inwestycji Strefowych
tel. 56 653 00 47

j.gasek@strefa.gda.pl

Opis

Właściciel:

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Działka numer 203/18, obręb 162 – pow. 16.5338 ha.

Działka inwestycyjna o powierzchni 16 ha, z przeznaczeniem pod przemysł, składy. Teren objęty statusem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Pobierz >> Ofertę16 ha  PSSE

Lokalizacja

Data dodania 23 czerwca 2024

Data edycji 17 grudnia 2021

Newsletter

Bądź na bieżąco z Grudziądzem i zapisz się do Newslettera

Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.