Grudziądz Portal miejski

Aktualności

Aktualności

Informacje na temat konkursu PPGR

Aktualności

Urząd Miejski w Grudziądzu informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które uruchomiło program wsparcia dla dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego, podało komunikat dotyczący zmiany zasad weryfikacji poprawności danych w złożonych oświadczeniach przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu.Pełnoletni uczniowie szkół średnich oraz rodzice/opiekunowie prawni uczniów zamieszkałych na terenie gminy-miasto Grudziądz, którzy złożyli oświadczenia związane  z udziałem w projekcie do 29 października 2021 r., powinni dostarczyć do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu dokumenty:
 
1) potwierdzające zamieszkanie na terenie gminy-miasto Grudziądz (np. legitymacja szkolna ucznia);

2) potwierdzające pokrewieństwo w linii prostej pomiędzy uczniem a osobą pracującą niegdyś w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej (np. odpisy aktów urodzenia, aktów małżeństwa i inne);

3) potwierdzające zatrudnienie w PGR osób wskazanych jako krewnych w linii prostej uczniów kwalifikujących się do otrzymania sprzętu komputerowego, wyłącznie jeśli nie zostały dołączone wcześniej (np. świadectwo pracy, umowa o pracę, legitymacje ubezpieczeniowe, dyplomy, zaświadczenia);

4) poświadczające miejsce zamieszkania osób wskazanych jako krewnych w linii prostej dzieci kwalifikujących się do otrzymania wsparcia w miejscowości lub gminie objętej PPGR w okresie pracy w danym gospodarstwie (np. zaświadczenie o zameldowaniu w latach zatrudnienia w PGR lub inny dokument poświadczający zamieszkanie);

5) zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie do szkoły (imię, nazwisko, klasa, adres zamieszkania);

6) zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko się uczy, że dziecko/rodzina nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. W przypadku uczniów klasy I szkoły średniej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszczało  w ubiegłym roku szkolnym.

Powyższe dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu w Wydziale Edukacji, ul. Sikorskiego 32-36, II piętro, pok. 15 lub drogą elektroniczną na adres b.pawska@um.grudziadz.pl (proszę o wpisanie tematu maila: GRANTY PPGR - uzupełnienie dokumentów) w nieprzekraczalnym terminie do 09 grudnia 2021 r., w  godzinach pracy Urzędu. Wskazane dokumenty będą podstawą do weryfikacji Państwa oświadczeń. Pracownik Urzędu Miejskiego potwierdzi zgodność z oryginałem dokumentu na podstawie przedłożonych do wglądu oryginałów.

Oświadczenia, których nie uda się poprawnie zweryfikować, mogą zostać odrzucone. Dlatego prosimy o dołożenie wszelkich starań aby dostarczyć wszelkie dokumenty potwierdzające ww. fakty.

Przypominamy jednocześnie, że zakup sprzętu komputerowego odbędzie się wyłącznie po zakwalifikowaniu się gminy-miasto Grudziądz do uczestnictwa w programie i wyłonieniu Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zadania. 

Informujemy, że za realizację konkursu grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” odpowiedzialne jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa i to Centrum wprowadza wszystkie zmiany dokumentacji konkursowej.


Biuro Prasowe i Medialne

Data dodania 01 grudnia 2021

Newsletter

Bądź na bieżąco z Grudziądzem i zapisz się do Newslettera

Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.