Grudziądz Portal miejski

Aktualności

Aktualności

Konsultacje społeczne na temat programu rewitalizacji

Aktualności

Jeszcze tylko do 20 maja, czyli do najbliższego poniedziałku, potrwają konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2024-2035.

Konsultacje społeczne mają na celu uzyskanie opinii od wszystkich zainteresowanych stron, dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2024-2035. Wszelkie zgłaszane uwagi i opinie mogą przyczynić się do rozwiązania problemów występujących na obszarze rewitalizacji oraz mają wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców Grudziądza.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2024-2035 to strategiczny dokument wyznaczający cele oraz kierunki działania w perspektywie długookresowej. Jego celem jest realizacja zintegrowanych, kompleksowych i skoncentrowanych terytorialnie przedsięwzięć rewitalizacyjnych na rzecz lokalnej społeczności, gospodarki, ładu przestrzennego oraz zrównoważonego rozwoju.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy interesariusze procesu rewitalizacji, w tym:

  1. Mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze,
  2. Mieszkańcy Grudziądza inni niż wymienieni powyżej,
  3. Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą na obszarze Gminy Miasta Grudziądza,
  4. Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność społeczną na obszarze Gminy Miasta Grudziądza, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,
  5. Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
  6. Organy władzy publicznej.
  7. Podmioty, inne niż wymienione powyżej, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Uwagi i opinie można zgłaszać na kilka sposobów:

  1. W formie elektronicznej na adres e-mail konsultacje@um.grudziadz.pl, korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu (www.grudziadz.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu (www.bip.grudziadz.pl).
  2. Poprzez platformę konsultacji społecznych dostępną na stronie internetowej https://grudziadz.konsultacjejst.pl.
  3. W formie ustnej w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, w Wydziale Funduszy Europejskich z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 51, pokój nr 4.

Informacje na temat konsultacji społecznych oraz projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2024-2035 będą zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu (www.grudziadz.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu (www.bip.grudziadz.pl), oraz na platformie konsultacji społecznych dostępnej na stronie https://grudziadz.konsultacjejst.pl. Dodatkowo, informacje te zostaną również podane do wiadomości w prasie lokalnej oraz poprzez ogłoszenia wywieszone w Grudziądzkim Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57 oraz w Muzeum Handlu Wiślanego FLIS.

W następstwie przeprowadzonych konsultacji nastąpi sporządzenie raportu podsumowującego ich przebieg oraz zawierającego dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia. Będzie też miało miejsce omówienie przebiegu konsultacji oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.


Marcin Mielnicki
Urząd Miejski w GrudziądzuData dodania 15 maja 2024

Newsletter

Bądź na bieżąco z Grudziądzem i zapisz się do Newslettera

Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.