Grudziądz Portal miejski

Grudziądz

Grudziądz

Instytucje wspierajace osoby niepełnosprawne

Urząd Miejski w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1

Budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Ratuszowej 1 wyposażony jest w windę dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem Urzędu wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W przyziemiu budynku (wejście bezpośrednio z poziomu chodnika) znajdują się kasy, Biuro Obsługi Interesantów (BOI) oraz toaleta w pełni przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pracownicy BOI zajmują się między innymi wydawaniem druków, służą pomocą przy ich wypełnianiu, przyjmują wnioski i pisma, a także udzielają ustnych informacji dotyczących załatwianych spraw. W przypadku załatwiania spraw przez osoby niepełnosprawne, które mają problemy w poruszaniu się i nie mogą udać się osobiście do wskazanego Wydziału, a sytuacja wymaga bezpośredniej rozmowy z pracownikiem merytorycznie załatwiającym sprawę, pracownik BOI informuje wskazanego pracownika o konieczności przybycia.

Większość zadań na rzecz osób niepełnosprawnych realizuje Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, który mieści się w budynku przy ul. Ratuszowej 1 (pok. 225 i 102, tel. 56-45-10-311, 56-45-10-320, 56-45-10-374, fax 56-45-10-322).

W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych osoba niepełnosprawna może uzyskać:

  • status osoby niepełnosprawnej – w ramach Wydziału funkcjonuje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który wydaje dla mieszkańców Grudziądza i Powiatu Grudziądzkiego:

- orzeczenia o niepełnosprawności osobom, które nie ukończyły 16 roku życia,
- orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobom, które ukończyły 16 rok życia,
- orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osobom posiadającym orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy,
- legitymacje osoby niepełnosprawnej,

Ponadto Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych realizuje zadania dotyczące:
• programów finansowanych ze środków PFRON adresowanych do osób niepełnosprawnych, np. "Aktywny samorząd",
• dofinansowanie w formie dotacji z budżetu miasta zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe,
• współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
• transportu osób niepełnosprawnych na terenie miasta realizowanego mikrobusami będącymi własnością gminy-miasto Grudziądz przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych,
• nadzoru na działalnością miejskich placówek pomocy społecznej,
• obsługi administracyjno-biurowej Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Inne Wydziały realizujące zadania na rzecz osób niepełnosprawnych:
• Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Referat Gospodarki Nieruchomościami (ul. Ratuszowa 1, pok. 320, tel. 56-45-10-276) – udzielanie zniżek czynszu dzierżawnego za grunt pod garażem,
• Wydział Edukacji (ul. Sikorskiego 32-36, tel. 56-45-10-413) – dokonywanie zwrotu kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej do placówki umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego poza Grudziądzem.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przy ul. Waryńskiego 34 A

PLACÓWKI POBYTU DZIENNEGO

Dom Dziennego Pobytu

Dom Dziennego Pobytu zapewnia dzienną opiekę i posiłki osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Dom oferuje zajęcia mające na celu aktywizację i rozwijanie zainteresowań, wzmacnianie kontaktów interpersonalnych oraz organizację czasu wolnego.

W Grudziądzu funkcjonuje Dom Dziennego Pobytu z siedzibą przy ul.  ul. Piłsudskiego 111 i  przy ul. Dywizjonu 303 4 posiadający łącznie 100 miejsc.


Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy  jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym i społecznym. Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych, grupowych lub zespołowych treningów oraz poprzez tworzenie innowacyjnych rozwiązań o charakterze profilaktycznym, kulturalno-rekreacyjnym i edukacyjnym, które służą podtrzymaniu i rozwijaniu umiejętności uczestników do jak najbardziej samodzielnego życia we własnym środowisku. Zajęcia prowadzone są w oparciu o indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego dostosowane do potrzeb, możliwości psychofizycznych i zainteresowań uczestników. Dom działa 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym co najmnje przez 6 godzin dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami.

W Grudziądzu funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Grudziądzkie Centrum "Caritas" im. Błogosławionej Juty przy ul. Marcinkowskiego 6-8, do którego uczęszcza 40 osób niepełnosprawnych.


Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Uczestnikami warsztatu mogą być osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zawierające wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Czas trwania zajęć w warsztacie wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Zajęcia prowadzone są zgodnie z indywidualnymi programami rehabilitacji, przygotowanymi przez radę programową placówki.

W Grudziądzu funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Kochanowskiego 11-13, prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "TO-MY", do którego uczęszcza 85 osób niepełnosprawnych.

PLACÓWKI CAŁODOBOWE
Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, niepełnosprawności lub choroby niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w innej formie.
Na terenie Grudziądza funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej zapewniający opiekę:
- osobom przewlekle psychicznie chorym przy ul. Parkowej 12 i ul. Armii Krajowej 39,
- osobom przewlekle somatycznie chorym przy ul. Nadgórnej 30/32 i ul. Dywizjonu 303 4.

Data dodania 27 stycznia 2012

Data edycji 02 lutego 2022

Newsletter

Bądź na bieżąco z Grudziądzem i zapisz się do Newslettera

Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.