Grudziądz Portal miejski

Grudziądz

Grudziądz

Instytucje wspierajace osoby niepełnosprawne

Urząd Miejski w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1

  •  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Ratuszowej 1, pok. 102, 212 oraz 224-225, tel. 56-45-10-311, 56-45-10-320, 56-45-10-374

W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych osoba niepełnosprawna może uzyskać:

  • status osoby niepełnosprawnej – w ramach Wydziału funkcjonuje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który wydaje dla mieszkańców Grudziądza i Powiatu Grudziądzkiego:

- orzeczenia o niepełnosprawności osobom, które nie ukończyły 16 roku życia,
- orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobom, które ukończyły 16 rok życia,
- orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osobom posiadającym orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy,
- legitymacje osoby niepełnosprawnej,
- kartę parkingową

Ponadto Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych realizuje zadania dotyczące:
• programów finansowanych ze środków PFRON adresowanych do osób niepełnosprawnych, np. "Aktywny samorząd",
• dofinansowanie w formie dotacji z budżetu miasta zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe,
• współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
• transportu osób niepełnosprawnych na terenie miasta realizowanego mikrobusami będącymi własnością gminy-miasto Grudziądz przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych,
• nadzoru na działalnością miejskich placówek pomocy społecznej,
• obsługi administracyjno-biurowej Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Inne Wydziały realizujące zadania na rzecz osób niepełnosprawnych:
• Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Referat Gospodarki Nieruchomościami (ul. Ratuszowa 1, pok. 320, tel. 56-45-10-276) – udzielanie zniżek czynszu dzierżawnego za grunt pod garażem,
• Wydział Edukacji (ul. Sikorskiego 32-36, tel. 56-45-10-413) – zwrot kosztów dowozu dziecka z niepełnosprawności do szkoły, dokonywanie zwrotu kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej do placówki umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego poza Grudziądzem.

Informacje o dostępności Urzędu znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) w zakładce "Dostępność"

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przy ul. Waryńskiego 34 A

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje zadania związane z:
- udzielaniem dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- przyznawaniem świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, świadczenie pielęgnacyjne),
-
przyznawaniem zasiłków i dodatków,
-
organizacją usług opiekuńczych, opieki wytchnieniowej czy usług asystenta.
Szczegółowe informacje na temat udzielanego wsparcia  znajdują się na stronie MOPR

PLACÓWKI POBYTU DZIENNEGO

Dzienny Dom Pomocy

Dom Dziennego Pobytu zapewnia dzienną opiekę i posiłki osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Dom oferuje zajęcia mające na celu aktywizację i rozwijanie zainteresowań, wzmacnianie kontaktów interpersonalnych oraz organizację czasu wolnego.

W Grudziądzu funkcjonuje Dom Dziennego Pobytu z siedzibą przy ul.  ul. Piłsudskiego 111 i  przy ul. Dywizjonu 303 4 posiadający łącznie 100 miejsc.


Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy  jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym i społecznym. Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych, grupowych lub zespołowych treningów oraz poprzez tworzenie innowacyjnych rozwiązań o charakterze profilaktycznym, kulturalno-rekreacyjnym i edukacyjnym, które służą podtrzymaniu i rozwijaniu umiejętności uczestników do jak najbardziej samodzielnego życia we własnym środowisku. Zajęcia prowadzone są w oparciu o indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego dostosowane do potrzeb, możliwości psychofizycznych i zainteresowań uczestników. Dom działa 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym co najmnjej przez 6 godzin dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami.

W Grudziądzu funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Grudziądzkie Centrum "Caritas" im. Błogosławionej Juty przy ul. Marcinkowskiego 6-8, do którego uczęszcza 40 osób niepełnosprawnych.


Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Uczestnikami warsztatu mogą być osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zawierające wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Czas trwania zajęć w warsztacie wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Zajęcia prowadzone są zgodnie z indywidualnymi programami rehabilitacji, przygotowanymi przez radę programową placówki.

W Grudziądzu funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Kochanowskiego 11-13, prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "TO-MY", do którego uczęszcza 85 osób niepełnosprawnych.

PLACÓWKI CAŁODOBOWE
Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, niepełnosprawności lub choroby niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w innej formie.
Na terenie Grudziądza funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej zapewniający opiekę:
- osobom przewlekle psychicznie chorym przy ul. Parkowej 12 i ul. Armii Krajowej 39,
- osobom przewlekle somatycznie chorym przy ul. Nadgórnej 30/32 i ul. Dywizjonu 303 4.

Data dodania 27 stycznia 2012

Data edycji 26 stycznia 2024

Newsletter

Bądź na bieżąco z Grudziądzem i zapisz się do Newslettera

Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.