Grudziądz Portal miejski

przyjmowanie kandydatów do publicznych placówek oświatowych

Kategoria edukacja

Wiek 0 - 15 lat , 16 - 17 lat , 18 - 24 lata , 25 lat , 26 i więcej lat

Stopień niepełnosprawności Znaczny * , Umiarkowany ** , Lekki ***

Przyczyna niepełnosprawności Narząd wzroku , Narząd słuchu lub mowy , Narząd ruchu , Inne

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w:
 • publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego – na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego,
 • publicznej szkole ponadpodstawowej (liceum ogólnokształcącym, technikum, szkole branżowej I i II stopnia, a także publicznej  branżowej szkole II stopnia integracyjnej lub oddziale integracyjnym w publicznej branżowej szkole II stopnia ogólnodostępnej, w przypadku kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność) – na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego,
 • publicznej szkole policealnej – na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego w przypadku kandydata niepełnoletniego*,
 • publicznej szkole podstawowej sportowej, publicznej szkole podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziale sportowym lub oddziale mistrzostwa sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej – na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego,
 • publicznej szkole ponadpodstawowej sportowej, publicznej szkole ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego, oddziale sportowym lub oddziale mistrzostwa sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej – na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego,
 • publicznej szkole podstawowej i publicznym liceum ogólnokształcącym
  dla dorosłych – na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego w przypadku kandydata niepełnoletniego*,
 • publicznej szkole i publicznej placówce  artystycznej – na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w przypadku kandydata niepełnoletniego*
są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
* w przypadku kandydata pełnoletniego brane są pod uwagę następujące kryteria:
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność dziecka kandydata,
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę.
Podstawa prawna: art. 131 ust. 2 pkt 2-5, art. 134 ust. 4, art. 135 ust. 6 i ust. 8, art. 136 ust. 3, art. 137 ust. 3 i ust. 7, art. 141 ust. 3 i art. 142 ust. 5 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 2 lit a-c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.).
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na:
 • zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej – na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego,
 • kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez publiczne szkoły, publiczne placówki kształcenia ustawicznego – na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, w przypadku kandydata niepełnoletniego*
są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
* w przypadku kandydata pełnoletniego brane są pod uwagę następujące kryteria:
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność dziecka kandydata,
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę.
Podstawa prawna: art. 144 ust. 3 i  art. 147 ust. 3 w związku z art. 2 pkt 4, art. 131 ust 2  pkt 2-5 i art. 136 ust. 3 pkt 2 lit. b-d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.).

Do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1)   w przypadku kandydata niepełnoletniego:
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
2)   w przypadku kandydata pełnoletniego:
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność dziecka kandydata,
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę.
Podstawa prawna: art. 145 ust. 1 w związku z art. 131 ust 2  pkt 2-5 i art. 136 ust. 3 pkt 2 lit. b-d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z poźń. zm.).
 
 
 
 

Newsletter

Bądź na bieżąco z Grudziądzem i zapisz się do Newslettera

Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.