Grudziądz Portal miejski

odliczenia podatkowe

Kategoria podatki i odliczenia podatkowe

Wiek 0 - 15 lat

Stopień niepełnosprawności

Przyczyna niepełnosprawności Narząd wzroku , Narząd słuchu lub mowy , Narząd ruchu , Inne

Podatnik, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne ma możliwość odliczenia od podstawy obliczania podatku (czyli od dochodu) wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, w tym poniesionych na:

 1. adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 2. przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 3. zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
 4. zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 5. odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 6. odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 7. utrzymanie psa asystującego, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł,
 8. opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się,
 9. opłacenie tłumacza języka migowego,
 10. kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
 11. leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo),
 12. odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
  a)  karetką transportu sanitarnego,
  b)  dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a,
 13. używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) podatnika mającego na utrzymaniu dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł,
 14. odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
  a)   na turnusie rehabilitacyjnym,
  b)   w zakładach, o których mowa w pkt 6,
  c)    na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt 9.

Warunkiem skorzystania z odliczeń jest posiadanie przez dziecko, którego dotyczył wydatek orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

Podstawa prawna: art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a pkt 1-6, 8-15 i ust. 7d pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z ulgi dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów lub w urzędzie skarbowym.

Newsletter

Bądź na bieżąco z Grudziądzem i zapisz się do Newslettera

Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.