Grudziądz Portal miejski

odliczenia podatkowe

Kategoria podatki i odliczenia podatkowe

Wiek 16 - 17 lat , 18 - 24 lata , 25 lat , 26 i więcej lat

Stopień niepełnosprawności Lekki ***

Przyczyna niepełnosprawności Narząd wzroku , Narząd słuchu lub mowy , Narząd ruchu , Inne

Podatnik będący osobą niepełnosprawną lub podatnik, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne ma możliwość odliczenia od podstawy obliczania podatku (czyli od dochodu) wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, w tym poniesionych na:

 1. adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 2. przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 3. zakup i naprawę lub najem wyrobów medycznych wymienionych w wykazie wyrobów medycznych oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, z wyjątkiem pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów i wkładów anatomicznych,
 4. zakup,naprawę lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
 5. pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki,podkłady, wkłady anatomiczne, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł,
 6. zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 7. odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 8. odpłatność za pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,
 9. odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne lub leczniczo-rehabilitacyjne,
 10. utrzymanie psa asystującego, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł,
 11. opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się,
 12. opłacenie tłumacza języka migowego,
 13. kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia,
 14. leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo),
 15. odpłatny przewóz karetką transportu sanitarnego,
 16. używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł,
 17. odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
  a)   na turnusie rehabilitacyjnym,
  b)   w zakładach, o których mowa w pkt 8,
  c)    na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt 13.

Warunkiem skorzystania z odliczeń jest posiadanie przez osobę, której dotyczył wydatek:

 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub
 • decyzji przyznającej rentę albo
 • orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

Podstawa prawna: art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a pkt 1-6, 6b, 8-12, 13a, 14 i 15 a-c, ust. 7d pkt 1 i 2 i ust. 7g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2647 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z ulgi dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów lub w urzędzie skarbowym.

Newsletter

Bądź na bieżąco z Grudziądzem i zapisz się do Newslettera

Newsletter

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.